Menu

Lupapiste - sähköinen asiointi

Rakentamisen luvat sähköisesti – Lupapiste

Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai muuhun rakennustoimenpiteeseen tarvitaan lähes aina lupa kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Mäntsälässä rakentamisen lupia haetaan pääasiassa sähköisesti Lupapiste -palvelun kautta ympäri vuorokauden.

Lupapiste on uudenlainen palvelu, jossa kansalaiset, yritykset ja yhteisöt hoitavat lupa- ja ilmoitusasiansa vuorovaikutuksessa viranomaisten ja muiden osapuolten kanssa. Sähköinen palvelu kattaa kaikki lupa-asiointitarpeet ensimmäisestä kontaktista aina hankkeen valmistumiseen saakka, olipa kyse sitten parvekkeen lasituksesta tai ostoskeskuksen rakentamisesta.

Lupapiste-palvelua voi käyttää kaikkiin rakentamisen lupiin liittyvissä kysymyksissä jo ennen rakennushankkeen aloittamista. Palvelu neuvoo ja opastaa luvanhakijaa muun muassa siitä, onko suunniteltu hanke luvanvarainen ja millaisia lupia se tarvitsee.

Neuvontapalvelu ohjaa luvantarvitsijaa hakemaan rakennushankkeen sijainnin kartalta ja kuvaamaan lupa-asian yksityiskohtaisesti ja selkeästi. Laadukkaat ja oikeat tiedot sisältävät pyynnöt helpottavat myös vastaanottavaa viranomaista asian käsittelyssä. Palvelun kautta sähköisesti asioiva luvanhakija saa henkilökohtaista palvelua asiasta vastaavalta viranomaiselta.

Neuvontapalvelu on avoinna kaikille rakentamista suunnitteleville kuntalaisille ja se on maksuton. Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Hakemuksia voi jättää vielä myös paperisina.

Suunnittelutarveratkaisuhakemukset tehdään ainoastaan paperisina.

Katso tästä linkistä kuinka lupaprosessi etenee Lupapisteessä!

Rakennustarkastajat:

Janne Piironen
p. 040 314 5915

Jouni Rissanen
p. 040 314 5465

puhelinajat: ma, ti ja to klo 9-10

vastaanotot: ma, ti ja to klo 10-11

 

 

 

 

Takaisin ylös