Hankkeet ja projektit

Viimeksi muokattu: 30.8.2023
Projektit ja hankkeet joissa olemme mukana vuonna 2023.

Liikkuva Mäntsälä-hanke

Hanke perustuu kunnan kuntastrategiaan ja toteuttaa kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteita, joissa kaikenikäisten liikkumisen lisääminen on yksi kärkitavoitteista.

Ensimmäisen hankevuoden painopisteenä on
1) yhtenäistää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen liikkumisen toimintamallit ja rakenteet kunnan tasolla yhtenäisiksi.
2) varhaiskasvatuksen henkilökunnan työhyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja liikkumisen avulla.

Toimintatavat, joilla hanke lähestyy varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintamallien kehittämistä liikkumista edistäviksi pitävät sisällään:

  • Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen liikunnallisten toimintamallien ja rakenteiden yhtenäistäminen
  • Kunnan vaka-liikuntavuosikellon jalkauttaminen yksiköihin
  • Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman sisältöjen integrointi yksiköiden arkeen
  • Liikkumiskampanja kohdistuen perheiden liikkumistottumuksiin (mm. jänö -kampanja)
  • Keskiössä toimintamallien ja rakenteiden purkaminen istumista vähentäväksi, jotta mahdollistetaan lasten liikkuminen ja liikunta pitkin päivää
  • Henkilökunnan osaamisen lisääminen liikunnan tärkeydestä työkyvyn tukemisessa
  • Liikuntakampanjat, liikunnallisen työkulttuurin tukeminen vaka-arjessa
  • Perheiden arkiliikuntaan ja liikuntaan innostaminen ja tukeminen

Satu Karjalainen
hankekoordinaattori
satu.karjalainen@mantsala.fi
040-3146097

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma

Valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman tavoite on yksinkertainen: Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon. Ohjelmasta lisää Liikkuva varhaiskasvatus sivuilta.

Mäntsälän varhaiskasvatus on mukana ohjelmassa ja ohjelmaa hyödynnetään Liikkuva Mäntsälä-hankkeessa.

Varhaiskasvatuksen tasa-arvohanke

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke on osa hallituksen Oikeus Oppia- kehittämisohjelmaa. Ohjelmassa edistetään oppimista, tasa-arvoa ja hyvinvointia.

Tavoitteena on kaventaa ja ennaltaehkäistä oppimiseroja sekä vahvistaa oppimisen tukea.

Tutustu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaan tarkemmin Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Loisto – Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto

Opetushallituksen koordinoiman varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto LOISTON tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen kansallista kehittämistä ja luoda sille yhtenäistä rakennetta ja suuntaa. Tutustu hankkeeseen tarkemmin opetushallituksen sivuilla.

Yhteyshenkilö varhaiskasvatuksessamme on varhaiskasvatuksen asiantuntija Tiina Korhonen.