Hankkeet ja projektit

13.3.2022
Projektit ja hankkeet joissa olemme mukana vuonna 2022.

Kaikille yhteinen varhaiskasvatus-hanke

Kaikille yhteinen varhaiskasvatus -KUUMA-kuntien yhteishanke

Kaikille yhteinen varhaiskasvatus -hanke on käynnistynyt elokuussa 2021 ja jatkuu joulukuun 2022 loppuun saakka. Projekti on KUUMA-kuntien yhteinen ja sitä koordinoi Järvenpään kaupunki, jonka lisäksi mukana ovat Hyvinkää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Projekti on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama oppimisen tuen ja inkluusion kehittämishanke, joka on osa Oikeus oppia -kokonaisuutta.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, HUSin, alueen muiden lapsiperhepalveluiden sekä koulutuksia järjestävien tahojen kanssa. Varsinaisena kohderyhmänä on mukana olevien kuntien varhaiskasvatuksen henkilöstö.

Päätavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen tuen järjestämistä inklusiivisuutta kohti, jotta jokainen lapsi saa tukea riittävästi ja oikea-aikaisesti, mm. erilaisin joustavin järjestelyin mahdollisimman usein lapsen omassa ryhmässä. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä luoden kuntarajat ylittäviä yhteisiä toimintamalleja siirtymävaiheiden tukemiseksi.

Hankkeessa kartoitetaan henkilöstön koulutustarpeita koskien lapsen yksilöllistä tukemista osana lapsiryhmää. Lisäksi kartoitetaan kunnissa jo olemassa olevaa tietotaitoa, osaamista sekä toimintamalleja. Kartoitusten perusteella suunnitellaan lisä- ja täydennyskoulutuksia, jotta lapsen hyvinvointia ja yksilöllistä oppimista tukevat pedagogiset käytänteet vahvistuvat. Koulutuksia tullaan järjestämään keväällä ja syksyllä 2022.

Leena Korhonen
Hankekoordinaattori
Matkapuhelin: 040 315 2961 leena.korhonen@jarvenpaa.fi

Sini Viitala
Hanketyöntekijä
Matkapuhelin: 040 315 3896 sini.viitala@jarvenpaa.fi

Varhaiskasvatuksen tasa-arvohanke

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke on osa hallituksen Oikeus Oppia- kehittämisohjelmaa 2020-2022. Ohjelmassa edistetään oppimista, tasa-arvoa ja hyvinvointia.

Tavoitteena on kaventaa ja ennaltaehkäistä oppimiseroja sekä vahvistaa oppimisen tukea.

Tutustu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaan tarkemmin Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Ilo kasvaa liikkuen

Valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman tavoite on yksinkertainen: Jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon. Ohjelmasta lisää Ilo kasvaa liikkuen sivuilta.

Mäntsälän varhaiskasvatus on mukana ohjelmassa.

Loisto – Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto

Opetushallituksen koordinoiman varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto LOISTON tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen kansallista kehittämistä ja luoda sille yhtenäistä rakennetta ja suuntaa. Tutustu hankkeeseen tarkemmin opetushallituksen sivuilla.

Yhteyshenkilö varhaiskasvatuksessamme on varhaiskasvatuksen asiantuntija Tiina Korhonen.