Aamu-ja iltapäivähoito

Viimeksi muokattu: 1.12.2023
Aamu- ja iltapäivätoimintaa on Mäntsälässä ainoastaan Hepolan koulussa. Hoito on tarkoitettu niille oppilaille, joiden erityishuolto-ohjelmassa on siitä päätetty. Päätöksen erityishuolto-ohjelmasta tekee Keusote.

Mitä aamu- ja iltapäivähoito on ja kuka siihen voi osallistua?

Aamu- ja iltapäivähoito on osa Mäntsälän kunnan tuottamaa toimintaa. Toiminnan järjestää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä kuntayhtymän ja alueen kuntien solmimaan sopimukseen perustuen.

Aamu- ja iltapäivähoito sekä loma-ajan hoito on tarkoitettu peruskoululaisille, joilla on ja kehitysvammalain mukainen päätös aamu- ja iltapäivähoidon sekä loma-ajan hoidon tarpeesta. Päätöksen tekee Keusote oppilaan erityishuolto-ohjelmassa (EHO). Oppilaan erityishuollon tarve arvioidaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä yksilökohtaisesti oppilaan sairauden tai vamman perusteella.

Aamu- ja iltapäivähoitoa järjestetään Mäntsälässä Hepolan koulussa.

Aamu- ja iltapäivähoidon tavoitteet ja tehtävä

Hepolan koulun erityishuoltona toteuttama aamu- ja iltapäivähoito tarjoaa lapselle tarpeen mukaisen hoidon ja hoivan, tukee lapsen kasvua ja kehitystä, vahvistaa osallisuutta ja tarjoaa mahdollisuuden lepoon ja virkistykseen. Aamu- ja iltapäivähoidon henkilökunta luo ryhmiin arvostavan ilmapiirin, jossa oppilaat voivat harjoitella tunteiden ja mielipiteiden ilmaisua turvallisten aikuisten ohjauksessa. Toiminnassa huomioidaan erityisesti vuorovaikutteisuus. Jokaista osallistujaa kunnioitetaan, arvostetaan ja hänen mielipiteensä otetaan huomioon. Päivittäisessä vuorovaikutuksessa käytetään tarvittaessa puheen tukena erilaisia tukimateriaaleja ja -välineitä, esimerkiksi pcs-kuvia tai tukiviittomia sekä kommunikaatiolaitteita.

Osallistujien keskinäistä ryhmäytymistä ja vuorovaikutusta tuetaan erilaisten toimintamuotojen avulla.

Aamu- ja iltapäivähoidossa tiedostetaan kunkin osallistujan henkilökohtaiset vahvuudet ja tuen tarpeet sekä tuen tarpeiden yksilöllisyys. Lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen on kaiken toiminnan keskiössä. Keskeisessä asemassa on myös päivittäisten arjen taitojen opettelu. Aamu- ja iltapäivähoidon tavoitteena on, että annetun ohjauksen ja tuen avulla lapsen kyky toimia omassa elinympäristössä edistyy. Henkilökunnan toimet tukevat oppilaan omatoimisuutta ja itsenäistä toimintaa. Toiminnalla tuetaan arjessa selviytymistä ja mahdollistetaan osallisuutta yhteiskuntaan, esimerkiksi liikkumiseen lähiympäristössä.

 

Toiminnan järjestäminen

Aamu- ja iltapäivähoitoa järjestetään Mäntsälässä Hepolan koulun vammaisoppilaille. Toimintaa järjestetään syys- ja kevätlukukaudella koulupäivinä kello 7.30–16.30.

Aamu- ja iltapäivähoitoa ei järjestetä lauantaisin eikä niinä arkipyhinä, jolloin koulua ei ole. Aamu- ja iltapäivähoitoa ei myöskään järjestetä koulun loma-aikoina. Silloin oppilaan voi ilmoittaa loma-ajan hoitoon.

Aamu- ja iltapäivähoitoon hakeutuminen ja siitä poistuminen

Perusopetuksen oppilas voi osallistua aamu- ja iltapäivähoitoon erityishuolto-ohjelmansa kirjausten mukaisesti, tarvittaessa vaikka koko perusopetuksen ajan. Aamu- ja iltapäivähoitoon ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella tai  Opetuspalveluiden lomakkeet -sivulta löytyvällä lomakkeella.

Lisäksi paperisia ilmoittautumislomakkeita on saatavilla kunnantalon Palvelupiste Vinkistä infopisteen aukioloaikoina. Lomakkeet palautetaan niissä ilmoitetuilla tavoilla. Tulosteet ja paperilomakkeet toimitetaan postitse tai tuomalla kunnantalon palvelupiste Vinkkiin.

Aamu- ja iltapäivähoidon sekä loma-ajan hoidon varsinainen ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2024–2025 on 25.3.–7.4.2024. Palveluihin voi hakeutua myös muulloin erityishuolto-ohjelman kirjausten mukaisesti tarpeen alkaessa. Silloin ilmoittautumislomake tulee jättää mahdollisimman pian hoidon tarpeen ilmettyä, loma-ajan hoidon osalta viimeistään kolme viikkoa ennen toivottua hoidon alkamisajankohtaa.

Ennen hakemuksen jättämistä huoltajia pyydetään tarkastamaan, että kehitysvammalain mukainen päätös lapsen aamu- ja iltapäivähoidon tai loma-ajan hoidon järjestämisestä (EHO) on voimassa. Huoltajat voivat tarvittaessa olla asiassa yhteydessä alueen sosiaalityöntekijään Mäntsälän sosiaalitoimisto – Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (keusote.fi).

Huoltajan tehtävä on ilmoittaa palvelutarpeen päättymisestä sekä aamu- ja iltapäivähoitoon että sosiaalityöntekijälle. Palveluntarve voi päättyä esimerkiksi paikkakunnalta muuton tai perusopetuksen päättymisen vuoksi.