Romuajoneuvot

Viimeksi muokattu: 21.2.2023

Mäntsälän kunta huolehtii kaduilta ja yleisiltä pysäköintialueilta hylättyjen ja kunnossapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä. Valtion teillä siirrot järjestää ELY-keskus. Yksityisillä alueilla siirron järjestäminen kuuluu maanomistajalle tai sen haltijalle. Liikennettä haittaavat ajoneuvot siirretään poliisin toimesta.

Kunta on velvollinen siirtämään romuajoneuvon alueellaan, jos romuajoneuvon haltija ei toimita ajoneuvoa asianmukaiseen vastaanottopaikkaan jätelain mukaisesti. Yksityiseltä alueelta kunta siirtää romuajoneuvon vain yksityisen alueen haltijan kirjallisesta pyynnöstä. Romuajoneuvo siirtyy välittömästi Mäntsälän kunnan omistukseen.

Muut hylätyt ajoneuvot ovat lunastettavissa 30 päivän kuluessa kuuluttamispäivästä lukien. Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan viranomaiselle ajoneuvon siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset. Oikeus ajoneuvoon on noudettaessa selvitettävä ja siirtokustannukset maksettava ennen noutoa. Noutamatta jätettyjen ajoneuvojen omistusoikeus siirtyy Mäntsälän kunnalle.

Hylätyn ajoneuvon siirron voi tilata sähköisellä lomakkeella: Hylätyn ajoneuvon siirtotilaus yksityisalueelta.