Lukuvuonna 2022–2023 koulujen iltapäivätoimintaan osallistuville

18.5.2022 koulut

Mäntsälän kunta järjestää lukuvuonna 2022-2023 koululaisten iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille. Tiedotteessa on lisätietoa iltapäivätoimintaan hakemisesta, myönnetyn toimintapaikan peruttamisesta, toimintamaksuista sekä alennuksista ja maksuvapautuksen hakemisesta.

Varsinainen hakuaika lukuvuoden 2022–2023 iltapäivätoimintaan oli 4.–14.4.2022. Iltapäivätoimintaan voi hakea koko ajan, myös varsinaisen hakuajan päätyttyä. Lisätietoa iltapäivätoimintaan hakeutumisesta on kunnan kotisivuilla. Mikäli perheessä on tarvetta iltapäivätoiminnalle, kannattaa hakemus jättää mahdollisimman pian, sillä loma-aikana hakemusten käsittelyssä on viivettä. Heinäkuussa iltapäivätoimintapaikkapäätöksiä ei tehdä lainkaan.

Osallistumisoikeus iltapäivätoimintaan on 1. ja 2. vuosiluokkien sekä erityisen tuen oppilailla. Myönteiset päätökset tehdään iltapäiväryhmien vapaiksi jääneille paikoille Sivistyslautakunnan 1.2.2022 hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Myönnetyn iltapäivätoimintapaikan peruuttaminen

Iltapäivätoiminnan varsinaisena hakuaikana myönnetyn iltapäivätoimintapaikan voi peruuttaa kesäkuun loppuun mennessä ilman maksuvelvoitetta. Heinäkuusta alkaen astuvat voimaan irtisanomisperusteet, vaikka lapsi ei kertaakaan osallistuisi iltapäivätoimintaan.

Elokuussa voimassa olevan iltapäivätoimintapaikan irtisanomista on mahdollista hakea ensimmäisen kerran syyskuussa 2022. Irtisanomishakemus tulee tehdä vähintään kokonainen, täysi kalenterikuukausi ennen haluttua iltapäivätoimintapaikan irtisanomista.

Kesken toimintakauden myönnetyn toimintapaikan voi peruuttaa ilman maksua viikon kuluessa myönteisestä iltapäivätoimintapäätöksestä. Tämän jälkeen kyseessä on irtisanominen, joka tapahtuu normaalein irtisanomisehdoin. Irtisanomistilanteessa vapautuksen toimintamaksusta voi saada esimerkiksi paikkakunnalta pois muuton perusteella.

 

Toimintamaksut lukuvuonna 2022–2023

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti kello 16 saakka kestävä toiminta maksaa 105 € kuukaudessa ja klo 17.00 saakka kestävä toiminta 138 € kuukaudessa. Kesäkuu 2023 on maksuton.

Huoltajan maksuvelvoite alkaa hänen hakemuksessaan ilmoittaman iltapäivätoiminnan aloituspäivämäärän perusteella. Toiminnasta ei peritä muita maksuja.

 

Maksualennukset ja -vapautukset lukuvuonna 2022–2023

– Sisaralennus 20 %

– Huoltajilta, joiden lapset aloittavat IP-toiminnassa 10.8.2022, peritään elokuussa koko kuukauden maksu

– Huoltajan, jonka lapsi aloittaa hakemuksen mukaisesti elokuussa myöhemmin kuin 18.8.2022 (alle 10 toimintapäivää) peritään puolet toimintamaksusta

– Jos lapsi ei sairauden vuoksi osallistu kalenterikuukauden aikana enemmän kuin 10 päivänä, peritään 50 % kuukausimaksusta

– Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, peritään 50 % kuukausimaksusta

– Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, ei maksua peritä. Tällaisessa tilanteessa esitetään todistus terveysesteestä.

– Mikäli lapsen kotiinlähtö iltapäivätoiminnasta viivästyy yli 2 kertaa kuukaudessa, peritään kello 16.00 saakka myönnetystä toimintapaikasta pidemmän toiminta-ajan kuukausimaksu

– Koulujen loma-ajat tai kalenterikuukausien pituus eivät vaikuta toimintamaksun suuruuteen

– Iltapäivätoiminnan maksua ei peritä tai sitä alennetaan, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Maksuvapautusta ja -huojennusta haetaan sosiaalipalveluiden lausunnolla toimeentulotukikriteereiden perusteella. Vapautusta tai huojennusta ei myönnetä takautuvasti.

 

Lisätietoa Mäntsälän kunnan iltapäivätoiminnasta

Keusote järjestää Hepolan koulussa aamu- ja iltapäivähoitoa. Tästä toiminnasta Hepolan koulu tiedottaa erikseen. Lisätietoa aamu- ja iltapäivähoidosta

Read also