Ensi syksynä Mäntsälässä opiskellaan espanjaa 4. vuosiluokalta alkaen

9.5.2023 koululaiset Kasvatus ja opetus

Yhteensä 41 neljännen vuosiluokan oppilasta aloittaa ensi syksynä pitkän valinnaisen vieraan kielen, A2-kielen opiskelun. Mäntsälän sivistyslautakunta on päättänyt A2-kielen opetuksen aloittamisesta syyslukukaudella 2023.

A2-kielen opetukseen voivat hakeutua syksyllä 2023 neljännen vuosiluokan aloittavat oppilaat. Kielivalinta on oppilaalle vapaaehtoinen.

 

Kieliryhmän muodostaminen

A2-kieliryhmät perustetaan erikseen Pohjois- ja Etelä-Mäntsälän oppilasalueille, sillä etelämäntsäläläisten Hyökännummen ja Ohkolan koulujen kieliryhmät perustetaan yhdessä Tuusulan kunnan pohjoisen yhteistoiminta-alueen kielenvalitsijoiden kanssa. Molemmilla alueilla valittavana ovat samat kielet: espanja, ranska, saksa ja venäjä; myös ryhmän perustamisen alaraja on sama: 14 opetukseen sitoutunutta oppilasta.

 

Oppilaiden kielivalinnat

Kiinnostuksesta A2-kielen opiskeluun ilmoitti yhteensä 47 pohjoisen ja 16 eteläisen oppilasalueen oppilasta. Tässä vaiheessa oppilaat asettivat tarjolla olevat kielet haluttavuusjärjestykseen. Kieliä saattoi valita 1–4.

 

Pohjoinen oppilasalue

Ilmoittautumisten perusteella espanjan kieli oli ykkösvalinnoista suosituin (21 valitsijaa), mutta muihin kieliin ei syntynyt suoraan kieliryhmää. Kun tarkasteluun otettiin tois-, kolmas- ja nelossijaiset valinnat, saksasta kiinnostuneita löytyi yhteensä 16 oppilasta. Neljän oppilaan kielivalinnat eivät mahdollistaneet kieliryhmän tarjoamista.

Seuraavassa vaiheessa espanjan ja saksan ryhmiin sijoitetuilta kysyttiin sitoutumista kyseisten kielen opiskeluun. Espanjaan sitoutui 24 oppilasta ja saksaan 12 oppilasta. Sitoutumisten perusteella kieliryhmä syntyy espanjan kieleen. Koska saksan kieliryhmää ei saatu perustettua, myös neljä saksan kielen valitsijaa sitoutui espanjanopiskeluun. Näin espanjan opiskelun aloittaa pohjoisella oppilasalueella 29 oppilasta.

Osa oppilaista ilmoitti kuitenkin vahvoista varauksista sitoutumiseensa. Tämän vuoksi opetuspalvelut pyytää, että huoltajat ilmoittavat mahdollisimman nopeasti, mikäli oppilas ei osallistukaan espanjan kielen opiskeluun. Tieto vaikuttaa espanjan opiskeluun perustettavien opetusryhmien lukumäärään.

 

Eteläinen oppilasalue

Kun Mäntsälän kiinnostuneiden valinnat yhdistettiin Tuusulan valintoihin, myös eteläisen oppilasalueen A2-opiskelusta kiinnostuneilta kysyttiin sitoutumista espanjan ja saksan kieliin. 11 oppilaan ensisijainen valinta oli espanja, lisäksi ensisijaisena kielinä valittiin ranskaa ja venäjää, joihin ei kuitenkaan tullut Tuusulan valitsijoiden kanssa riittävästi kiinnostuneita. Saksan kielen toissijaisena valinneita mäntsäläläisiä oppilaita oli kaksi. Vain yhdelle Etelä-Mäntsälän kieliopinnoista kiinnostuneelle ei pystytty esittämään kieliryhmää.

Etelä-Mäntsälässä sitoutumisia kielenopiskeluun tuli 11 espanjaan ja yksi saksan kieleen. Tuusulan kunta perustaa Kellokosken kouluun ryhmät espanjan ja saksan kieliin. Jokelan kouluun perustetaan lisäksi toinen espanjan kielen ryhmä.

 

A2-kielten opetusjärjestelyt

Pohjoisen oppilasalueen espanjan kielen ryhmä opiskelee A2-kieltä lukuvuonna 2023–2024 tiistaisin kello 13.45–15.15 Riihenmäen koulussa. Mäntsälän opetuspalvelut vastaa tiedottamisesta. Opetukseen osallistuvien oppilaiden huoltajille on lähetetty wilma-viesti 9.5.2023. Lisätietoa tarvittaessa omasta koulusta tai opetuksen asiantuntijalta: leena.lemilainen-honkanen@mantsala.fi.

Eteläisen oppilasalueen Kellokosken koulun espanjan ja saksan ryhmät opiskelevat A2-kieltä lukuvuonna 2023–2024 maanantaisin kello 12.50–14.20. Kellokosken koulu ja eteläisen oppilasalueen koulut tiedottavat tarkemmin alueen A2-kielen opiskelusta.

Tarvittaessa kuljetukset voidaan järjestää koulukuljetussäännön mukaisesti.

Mikä ihmeen A2-kieli?

Mäntsälän sivistyslautakunta päätti 14.6.2022 A2-kielten opetuksen aloittamisesta Mäntsälässä ja kieliryhmien perustamisen ehdoista. A2-kieli on perusopetuksessa oppilaalle tarjottava vapaaehtoinen ja valinnainen vieras pitkä kieli, jonka opiskelu alkaa sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti neljänneltä vuosiluokalta. Opetus jatkuu perusopetuksen päättymiseen saakka vuosittain kahden oppitunnin verran, yhteensä 12 vuosiviikkotuntia.

Seitsemännelle vuosiluokalle asti opetus tapahtuu kokonaan tai osittain lisätunneilla, jotka pidentävät oppilaan koulupäivää. Kahdeksannella ja yhdeksännellä vuosiluokalla kieliopinnot vähentävät muiden valinnaisten aineiden määrää, kun opetus tapahtuu valinnaisten aineiden oppitunneilla.

Lisätietoa

Mäntsälän kunnan kieliohjelma Kieliohjelma – Mäntsälän kunta (mantsala.fi)

Mäntsälän kunnan opetussuunnitelma

opetuksen asiantuntija leena.lemilainen-honkanen@mantsala.fi