Mäntsälän kunnan tilikauden tulos jälleen ylijäämäinen

29.3.2023 Talous

Vuoden 2022 tilikauden tuloksesta tuli Mäntsälässä selvästi parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa ennakoitiin.

Vuoden 2022 tilikauden tuloksesta tuli Mäntsälässä selvästi parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa ennakoitiin. Kunnan näkökulmasta toimintavuosi 2022 olikin kaikesta huolimatta varsin suotuisa. Verorahoituksen hyvä kehitys, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ennustettua parempi toteutuma tilikaudella sekä suunnitelmapoistojen jääminen alle arvion käänsivät kunnan talouden selvästi positiiviseksi ja tilikauden tulos oli 3,9 milj. euroa ylijäämäinen. Hyvä tilikauden tulos mahdollistaa 3,0 milj. euron investointivarauksen tekemisen vesiliikuntakeskuksen rakentamiseen, investointivarauksen yhteismäärä ko. hankkeeseen on siten 9,0 milj. €.

Tilikauden ylijäämä on investointivarauksen jälkeen 0,9 milj. euroa. Tilinpäätöksessä 2022 toimintakate oli -124,1 milj. euroa ja vuosikate nousi 11,6 milj. euroon, mikä on 4,1 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2021 vuosikate. Vuosikate on edelleen hyvällä tasolla. Mäntsälän verorahoitus nousi edellisestä vuodesta 6,8 milj. euroa (5,3 %). Kunnallisverokertymä kasvoi 5,8 % edelliseen vuoteen verrattuna, kun koko maassa kasvu oli 5,2 %.

Kunnan asukasluku oli vuoden 2022 lopussa 20 895 henkilöä, missä oli lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 58 henkilöä. Kasvu oli 0,3 prosenttia. Positiiviseen väestökehitykseen liittyy kuitenkin erittäin huolestuttava piirre eli luonnollisen väestönkasvun kääntyminen negatiiviseksi. Mäntsälään syntyi vuonna 2022 yhteensä 158 lasta, kun taas kuolleiden määrä oli 207. Syntyvyyden lasku on ollut nopeaa ja jatkunut jo useamman vuoden.

Työttömyysaste oli vuoden 2021 lopussa Mäntsälässä 6,9 prosenttia ja Uudellamaalla keskimäärin 9,6 prosenttia. Työttömyyskehitys on Mäntsälässä pystytty pitämään jo useana vuonna selvästi keskimääräistä alempana kuin Uudellamaalla keskimäärin.

Kunnan nettoinvestoinnit vuonna 2022 olivat yhteensä 11,9 milj. euroa. Isoimpina yksittäisinä hankkeina olivat leasingrahoituksella toteutettu Ehnroosin koulun rakentaminen, joka otettiin käyttöön elokuussa 2022. Kustannukset vuonna 2022 olivat 4,1 milj. euroa, kokonaisuutena hankkeen kustannukset olivat n. 17,0 milj. euroa. Toinen iso rakennusinvestointi oli Koskenrannan päiväkoti Amandan uudisrakennus, johon vuonna 2022 käytettiin 3,6 milj. euroa. Hankeen rakentaminen jatkuu vielä vuonna 2023.

Kunnan ja kuntakonsernin lainamäärä pieneni vuoteen 2021 verrattuna. Kunnan lainakanta oli 96,4 milj. euroa eli asukasta kohden 4 613 € (vuonna 2021 98,8 milj. euroa). Kuntakonsernin lainakanta oli kokonaisuudessaan 189,6 milj. euroa (vuonna 2021 193,2 milj. euroa). Korkotason merkittävä nousu luo taloudellista epävarmuutta tulevaisuuteen.

Henkilöstön lukumäärä pysyi lähes samalla tasolla. Henkilöstön lukumäärä oli 856. Vakituisten työntekijöiden määrä kasvoi ja määräaikaisten henkilöiden määrä pieneni. Sairauspoissaolojen määrä kasvoi ja oli koko kunnan osalta 13,98 pv/hlö (ed. vuosi 11,13).

Lisätietoja 
Hannu Laurila, kunnanjohtaja (040 3145 200)
Riitta Samola, talousjohtaja (040 3145 205)

Lue myös