Uusia ideoita ja yhteistyötä KUUMA-kuntien yhteistapaamisessa Mäntsälässä

12.6.2024 asuminen

KUUMA-kuntien asiantuntijaryhmät kokoontuivat tiistaina 11.6. työstämään tärkeitä yhteiskehittämisen teemoja Mäntsälän kunnan isännöimänä Hirvihaaran kartanossa. Syventävän yhteistyön kautta pyritään löytämään KUUMA-seudulle yhteinen tavoitetila vuosille 2025–2027.

Hotelli Hirvihaaran kartanon inspiroivissa puitteissa Mäntsälässä visioitiin 11. kesäkuuta asukas- ja yrityssijoittujille suunnattu KUUMA-äppi ja -lyhytelokuva, kuntarajat ylittäviä palveluita lisäämään kansainvälistä veto- ja pitovoimaa sekä ratkaisuja yhteisesti koettuihin joukkoliikenteen haasteisiin. Myös aiheet ”lumovoimaa senioreille” sekä ”KUUMA-seudun ilmastovälipysäkit” synnyttivät paljon pohdintaa ja kiperiä kysymyksiä eri asiantuntijoille jatkotyöstöä varten.

Nämä ja monet muut ideat olivat tulosta KUUMA-seudun kuntien viiden eri teeman asiantuntijaryhmän tapaamisesta. Mäntsälällä oli vuoden 2024 KUUMA-puheenjohtajakuntana kunnia järjestää tämä tapaaminen. Syventävän yhteistyön kautta oli tarkoitus löytää KUUMA-seudulle yhteinen tavoitetila vuosille 2025–2027.

KUUMA-kunnat, Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti, kehystävät pääkaupunkiseutua ja yhteisen edunvalvonnan ja markkinoinnin kautta parantavat koko seudun kilpailukykyä, tunnettuutta ja näkyvyyttä.

Viisi asiantuntijaryhmää ovat:

  • kilpailukyky- ja elinvoimaryhmä,
  • asumisenryhmä,
  • kaavoitusryhmä,
  • liikenneryhmä ja
  • ilmastoryhmä.

Ryhmät tapaavat kukin noin neljästi vuodessa. Tapaamisten välissä asiantuntijat edistävät sovittuja asioita tahoillaan.

Työpajat tuottivat hyviä ideoita

Hirvihaarassa pohdittiin muun muassa, pitäisikö Kuuma-seudun monimuotoisiin eri asumismalleihin panostaa nykyistä enemmän ja toimivatko asumisen ketjut optimaalisesti. Myös ylisukupolvisen asumisen mahdollistaminen ja monimuotoisuus asuin- ja palvelutiloissa vilahtelivat keskusteluissa. Työpajassa testattiin myös, millaisia oivalluksia tekoäly työpajan annista antaisi. Ehdotukset olivat pääosin eri yhteyksistä tuttuja, mutta kyllä sieltä löytyi jotain jalostettaviakin ideoita, esimerkiksi kaupunkisuunnitteluun.

Kilpailukykyä ja elinvoimaa haluttaisiin parantaa huomioimalla paremmin tarve kansainvälisille ja monikielisille palveluille. Resurssit huomioiden tässä voisi hyödyntää entistä paremmin tekniikkaa ja tehdä tiiviimpää kuntarajat ylittävää yhteistyötä.

Ilmastovälipysäkit -työpajassa todettiin, että ilmastotyöhön kaivataan enemmän rohkeita edelläkävijöitä ja sitoutumista aloitettuun työhön. Yritysten hienot kestävän kehityksen teot saivat kiitosta. Toiveena oli, että kunnat voisivat tehdä läheisempää yhteistyötä näiden toimijoiden kanssa ja sitä kautta oppia ja edistää myös kuntakohtaisia tavoitteita. Myös MAL-rahoituksen hyödyntämisestä ilmastotyön edistämisessä puhuttiin.

Kaavoitustyöpajaa työstettiin Hotellin aurinkoisella terassilla. Ideoiden toteutustapana toimi strippi, eli lyhyt yleensä 2–4 kuvaruudun oivaltava sarjakuva. Oheisherkkuna tarjottiin karkkia ja popcornia, joiden voimin osallistujat loivat yhteensä 10 hienoa visioivaa sarjakuvaa tai kuvaruutua. Upeiden ideoiden joukosta löytyivät muun muassa aiemmin mainitut KUUMA-äppi sekä KUUMA-lyhytelokuva. Ei enempää niistä, ettei näitä toteutuskelpoisia ideoita ehditä hyödyntää ennen keksijöitä.

Liikenteen palapeli – työpajan nimikin kertoo aiheen haastavuudesta. Työpajassa mietittiin vastauksia kysymyksiin:

Miten KUUMA-seutu saavuttaa päästövähennystavoitteet?
Mistä rahaa liikenteen kehittämiseen?
Mitä meidän pitäisi aikaansaada yhdessä?
Mitkä ovat KUUMA-seudun vahvuudet?

Työpajan antina syntyi useita ajatuksia herättäviä ajatuksia, joiden avulla liikenneteemaa lähdetään edistämään oman asiantuntijaryhmän ja ulkoisten toimijoiden kanssa.

Päivän päätteeksi halukkaat lähtivät vielä tutustumaan upeaan, Mäntsälän keskustassa sijaitsevaan Kirsikkapuiston alueeseen sekä Kulttuurimeijeriltä löytyvään Authors’ Distillery -tislaamoon. Kaiken kaikkiaan päivä sisälsi paljon oivalluksia, upeaa yhteistyötä sekä kiperien kysymysten ja pohdinnan lisäksi naurua ja iloa. Kiitos kaikille osallistuneille.

Kuvassa KUUMA-seudun teemaryhmien osallistujajoukkoa.

Teksti ja kuvat:
Irina Patrikainen, Mäntsälän kunta

 

Lue myös