Mäntsälän kunnan tilikauden tulos 5,5 milj. euroa ylijäämäinen

21.3.2024 Talous

Kunnan toiminnan ja talouden kannalta vuosi 2023 oli poikkeuksellinen. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyi kunnilta hyvinvointialueille, jotka aloittivat toimintansa 1.1.2023. Kunnan toimintakate pieneni 55 prosenttia edelliseen vuoteen. Samalla myös verotulot pienenivät 45 prosenttia ja valtionosuudet 58 prosenttia.

Positiivisen tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikutti kertaluonteiset ja poikkeukselliset verotulot, jotka kertyivät nyt osittain vanhoilla veroperusteilla. Hyvä tilikauden tulos mahdollistaa edelleen vesiliikuntakeskusinvestoinnin varauksen kasvattamisen 5,0 milj. eurolla. Investointivarauksen yhteismäärä ko. hankkeeseen on siten 14,0 milj. €.

Tilikauden ylijäämä on investointivarauksen jälkeen 0,57 milj. euroa. Tilinpäätöksessä 2023 toimintakate oli -56,2 milj. euroa ja vuosikate nousi 13,8 milj. euroon, mikä on 2,2 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2022 vuosikate.

Mäntsälä sai kertomusvuonna kaksi hienoa tunnustusta. Suomen Kennelliitto valitsi syksyllä Mäntsälän Suomen koiraystävällisemmäksi kunnaksi, ja Uudenmaan Yrittäjät myönsi kunnalle kultaisen yrittäjälipun yritysmyönteisyydestä.

Kunnan asukasluku oli vuoden 2023 lopussa 20 950 henkilöä, missä oli lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 38 henkilöä. Kasvu oli 0,2 prosenttia. Mäntsälän positiivinen väestön muutos tuli nettomaahanmuutosta. Syntyvyyden lasku on ollut merkittävää ja luonnollinen väestön kasvu on edelleen negatiivinen. Mäntsälään syntyi vuonna 2023 yhteensä 154 lasta, kun taas kuolleiden määrä oli 199.

Työttömyysaste kasvoi ja oli vuoden 2023 lopussa Mäntsälässä 8 prosenttia (ed. vuosi 6,9 %). Uudellamaalla työttömyysaste oli keskimäärin 10,8 prosenttia. Työttömyyskehitys on Mäntsälässä pystytty pitämään jo useana vuonna selvästi keskimääräistä alempana kuin Uudellamaalla keskimäärin.

Kunnan nettoinvestoinnit vuonna 2023 olivat yhteensä 9,62 milj. euroa. Tilikaudella valmistui Koskenrannan päiväkoti Amanda, johon tilikaudella käytettiin vielä 0,95 milj. euroa. Kokonaisuudessaan hanke maksoi 7,02 milj. euroa. Myös leasingrahoituksella toteutettu Ehnroosin koulu valmistui myös piha-alueiden osalta. Hanke maksoi kaiken kaikkiaan 17,45 milj. euroa.

Kunta hankki vuoden 2023 aikana runsaasti raakamaata sekä asuinrakentamisen että tulevien yritysalueiden tarpeisiin. Merkittävimmät alueet hankittiin Karjalaistentien ympäristöstä sekä Jurvalan alueelta. Yhteensä näiden alueiden pinta- ala oli hieman yli 90 ha.

Kunnan ja kuntakonsernin lainamäärä pieneni, mutta kuntakonserni on edelleen hyvin velkainen. Kunnan lainakanta oli 87,7 milj. euroa eli asukasta kohden 4 187 € (vuonna 2022 96,4 milj. euroa). Kuntakonsernin lainakanta oli kokonaisuudessaan 166 milj. euroa (vuonna 2022 189,6 milj. euroa). Korkotason merkittävä nousu vaikeuttaa kuntakonsernin tilannetta tulevina vuosina.

Henkilöstön lukumäärä laski hieman. Henkilöstön lukumäärä oli 839. Sairauspoissaolojen määrä kasvoi ja oli koko kunnan osalta 14,8 prosenttia (ed. vuosi 13,98 %).

 

Lisätietoja

Hannu Laurila, kunnanjohtaja (040 3145 200)

Riitta Samola, talousjohtaja (040 3145 205)

Lue myös