Mäntsälän kunnan ostolaskutiedot v. 2022 julkaistu

20.6.2023 Talous

Mäntsälän kunta on julkistanut vuodelta 2022 palvelualueidensa tavaroiden ja palvelujen ostot.

Tiedoista on koostettu raportti, jossa ostoja voi tarkastella erilaisin suodatuksin. Raportti on kaikkien saatavilla Mäntsälän kunnan verkkosivuilla hallinnon ja talouden sivustolla ”kunnan ostolaskutiedot” -osiossa. Täältä löytyvät myös vanhemmat ostolaskuraportit vuodesta 2019 alkaen.

https://www.mantsala.fi/asiointi-ja-paatoksenteko/hallinto-ja-talous/talous/

 

Aineisto sisältää Mäntsälän kunnan palvelujen ostot, aineiden ja tarvikkeiden ostot, vuokrakulut sekä muut toimintakuluostot ja avustukset yhteisöille.

Julkaistavaan materiaaliin on tehty rajauksia jättämällä materiaalista pois toimittajat, joilla ei ole Y-tunnusta sekä kunnan sisäiset laskut. Tehtyjen rajausten vuoksi summia ei voi verrata suoraan kunnan talousarvioon eikä toteutuneisiin kustannuksiin. Kunnan organisaatiorakenne on muuttunut vuosina 2018 – 2020 ja laskentatunnisteita on muokattu vuonna 2022. Toimialojen tulosalueiden ja -yksikköjen tiedot eivät tästä syystä ole täysin vertailukelpoisia eri vuosien välillä.

 

Lisätiedot: Mäntsälän kunta, talousyksikkö puh. 040 314 5207 ma – to klo 9 – 11.

Lue myös