Menu

Hulevedet

Hulevedet

Mäntsälän kunta on ryhtynyt perimään vuosittaista hulevesimaksua kaikilta asemakaava-alueiden rakennetuilta kiinteistöiltä 1.1.2018 alkaen. Hulevesimaksua peritään Mäntsälässä yhteensä noin 2800 kiinteistöltä. Hulevesimaksun suuruus esimerkiksi tavanomaisella omakotitalolla on 29 euroa vuodessa.

Uusi kunnallinen hulevesimaksu kohtelee asukkaita tasapuolisemmin ja jakaa hulevesien hallinnan kustannukset useammalle taholle. Hulevesien hallinta ei ole enää osansa vesihuoltoa, vaan se on lakimuutosten myötä kunnan vastuulla. Kiinteistöittäin perittävällä julkisoikeudellisella hulevesimaksulla katetaan hulevesijärjestelmän kustannuksia.

Mitä hulevesi on ja miksi siitä laskutetaan?

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta ja muista vastaavista paikoista pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Myös salaojavesiksi kutsutut rakennusten perustusten kuivatusvedet ovat hulevettä.

Hulevesimaksua peritään asukkailta hulevesien hallitun johtamisen mahdollistamiseksi. Maksulla katetaan yleisten alueiden kuten katu- ja puisto-alueiden sekä kiinteistöiltä tulevien hulevesien johtamisen kustannuksia. Niitä syntyy esimerkiksi hulevesiviemäriverkoston, ojaverkoston ja erilaisten viivytysrakenteiden rakentamisesta ja ylläpidosta.

Hulevesimaksu

Mäntsälän kunnanvaltuusto päätti 24.04.2017 (§ 4), että

  • hulevesijärjestelmän vaikutusalue on asemakaava-alue 1.1.2018 alkaen
  • kunta vastaa asemakaava-alueella hulevesien kokonaishallinnasta
  • Mäntsälän kunta ottaa 1.1.2018 käyttöön julkisoikeudellisen hulevesimaksun kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella.

Kunnan hulevesijärjestelmä rahoitetaan osin verovaroin ja osin kunnan hulevesimaksun maksutuloilla. Hulevesimaksua peritään vain rakennetuilta kiinteistöiltä.

Kiinteistöjen ei tarvitse tehdä hulevesien johtamiseen mitään muutoksia nykytilanteeseen verrattuna. Jatkossa kaikki asemakaava-alueen rakennetut kiinteistöt maksavat ainoastaan hulevesimaksua, erillistä liittymismaksua ei huleveden osalta enää peritä.

Kiinteistöjen ei tarvitse tehdä hulevesien johtamiseen mitään muutoksia nykytilanteeseen verrattuna ja kiinteistöjen maksamat huleveden liittymismaksu ja perusmaksu poistuvat. Jatkossa kaikki asemakaava-alueen rakennetut kiinteistöt maksavat ainoastaan hulevesimaksua.

Hulevesitaksa

Hulevesimaksun suuruus on määritetty teknisen lautakunnan kokouksessa 14.06.2018 (§ 82). Hulevesimaksu, josta ei peritä arvonlisäveroa, perustuu kiinteistön pinta-alaan (5 luokkaa) ja kiinteistötyyppiin (4 luokkaa) kunnan rakennus- ja kiinteistörekisterin mukaisesti.

Hulevesimaksun suuruus (€/vuosi) määritellään kiinteistön käyttötarkoituksen ja pinta-alan perusteella seuraavasti:

Taksan perusyksikkö
         

29

 Yhden omakotitalon taksa
Aluekerroin                                 
Keskusta 1
Hyökännummi 1
     Kertoimet
  1 luokka

  2 luokka

  3 luokka

  4 luokka
Euroina
 1 luokka

 2 luokka

 3 luokka

4 luokka
Pinta-ala-
luokat
    Ala     
    Ylä     
 Pinta-
 alakerroin

Luokkakerroin:


   
0-2000 0 2000  1 1 3 4,5 6 29,0 € 87,0 € 130,5 € 174,0 €
2000-5000 2000 5000 2 1 6 9 12 29,0 € 174,0 € 261,0 € 348,0 €
5000-10000 5000 10000 3 1 9 13,5 18 29,0 € 261,0 € 391,5 € 522,0 €
10000-25000 10000 25000 4 1 12 18 24 29,0 € 348,0 € 522,0 € 696,0 €
25000-250000 25000 250000 9 1 27 40,5 54 29,0 € 783,0 € 1174,5 € 1566,0 €

Luokka 1: omakoti/paritalot
Luokka 2: rivi/kerrostalot
Luokka 3: liike/toimisto/julkinen/urheilu
Luokka 4: teollisuusrakennus/teollisuusvarasto/maatalous

Päätökset Mäntsälän kunnan hulevesimaksun määräytymisen perusteista ja hulevesimääräyksistä löytyvät tästä. (§27)

Hulevedestä usein kysyttyä

Takaisin ylös