Hulevedestä usein kysyttyä

Viimeksi muokattu: 10.3.2023

Pitääkö asemakaava-alueella sijaitsevan kiinteistön maksaa hulevesimaksu, vaikka kiinteistön hulevettä ei mene viemäriin?

Kyllä, hulevesimaksu koskee kaikkia asemakaava-alueen kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko kiinteistön hulevesi ojaan, puistoon tai hulevesiviemäriin tai imeytetäänkö se kiinteistön alueella maaperään.

Pitääkö kaikkien liittyä hulevesiviemäriin ja maksaa liittymismaksu?

Ei, kiinteistön ei tarvitse tehdä hulevesien johtamiseen mitään muutoksia, mikäli hulevesimaksu otetaan käyttöön. Liittymismaksua ei peritä, vaan kaikki kiinteistöt maksavat vuosittain perittävää hulevesimaksua. Hulevesimaksun suuruuden määrittää tekninen ja elinvoimalautakunta.

Mitä varten hulevesimaksua peritään ja miten sen suuruus määräytyy?

Hulevesimaksulla korvataan kunnalle kunnan hulevesijärjestelmästä aiheutuvat kustannukset. Hulevesijärjestelmän kustannuksilla tarkoitetaan hulevesien hallintaan tarkoitettujen alueiden ja rakenteiden käytöstä, kehittämisestä ja ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia. Kiinteistökohtaisen hulevesimaksun määräytymisestä päätetään tekninen ja elinvoimalautakunnassa hulevesitaksasta päättämisen yhteydessä.

Kuinka usein hulevedestä laskutetaan?

Hulevesilasku tulee kerran vuodessa, se siis kohdistuu koko vuodelle.

Miksi minä vain sain laskun?

Hulevesilasku on kiinteistö kohtainen, eli jokaiseen kiinteistöön lähetetään vain yksi lasku. Jos kiinteistössä on useampi omistaja, lasku lähetetään aakkosissa ensimmäiselle. Näin toimitaan esimerkiksi paritalojen kohdalla. Kiinteistön omistajat sopivat keskenään laskun jakamisesta.

Haluan kysyä hulevesilaskusta, miten toimin?

Ensisijaisesti toivomme yhteydenottoa sähköpostilla osoitteeseen hulevesi@mantsala.fi. Yhteydenottopyynnön voi jättää puhelimitse palvelupiste Vinkkiin puh. 040 314 5273.