Vuorohoidon järjestäminen

Viimeksi muokattu: 22.3.2022

Vuorohoidon järjestäminen Mäntsälässä
Viimeksi päivitetty: 18.04.2019 10:40
Päiväkoti Myllytonttu on avoinna päivittäin klo 5-22 välisenä aikana perheiden varaamien hoitoaikojen
mukaisesti. Päiväkoti on suljettu juhannuksena perjantaista sunnuntaihin sekä jouluna jouluaatosta
tapaninpäivään.

Yöhoito kunnassamme on järjestetty yksityisessä perhepäivähoidossa.

1.    OIKEUS VUOROHOITOON

–    Vuorohoidolla tarkoitetaan ennen klo 6.00 ja klo 18.00 jälkeen, viikonloppuisin sekä arki- ja juhlapyhinä
tapahtuvaa varhaiskasvatusta.
–    Vuorohoito ei ole subjektiivinen oikeus, vaan se on tarkoitettu lapselle, jonka kumpikin huoltaja tekee
säännöllistä vuorotyötä tai opiskele iltaisin.
–    Vuorohoidon tarpeen ollessa vähäinen (esim. muutaman kerran kuukaudessa/vuodessa) lapsen
varhaiskasvatus järjestetään pääosin päiväryhmässä ja hänet siirretään tarpeen mukaan
vuorohoitoryhmään.
–    Vuorohoidon päättyessä lapsi siirretään päiväryhmään.
–    Keskimäärin lapsella tulee olla viikoittain vähintään kaksi vapaapäivää. Huoltajan vapaa- ja
lomapäivät ovat myös lapsen vapaa- ja lomapäiviä. Jos huoltaja on sairauslomalla tai hoitaa sairaana olevaa
lapsen sisarusta kotona, ei lasta voi tuoda vuorohoitoon vaan osallistumista varhaiskasvatukseen suositellaan
klo 8-15 välille.
–    Muut kuin työstä tai päätoimisesta opiskelusta johtuvat vuorohoidontarpeet perheiden tulee järjestää
muulla tavoin.

2.    HOITOAJAT

–    Hoitoaikojen ilmoittaminen on huoltajien vastuulla.
–    Lapsen hoitoajat ilmoitetaan sähköisessä järjestelmässä aina edellistä viikkoa edeltävän viikon
sunnuntaihin klo 24.00 mennessä.
–    Myöhemmin toimitettuihin hoidon tarpeisiin tai hoitoajan muutoksiin ei voida sitoutua. Tällä pyrimme
varmistamaan varhaiskasvatuslain mukaisen henkilöstömäärän sekä työehtosopimuksen ja työaikalain
määräysten toteutumisen henkilökunnan työaikajärjestelyissä.

3.    RUOKAILUT

–  Ruoka tarjotaan kaikille lapsille, joille on varattu hoitovuoro ruokailun ajaksi. Huomaattehan, että mikäli lapsen
hoitoaika on merkitty päättyväksi ruokailun alkamisaikana, ei lapsella ole oikeutta ruokailuun.

AAMUPALA klo 8.00
LOUNAS klo11.00-11.30
VÄLIPALA klo 14.00
PÄIVÄLLINEN klo 17.30
ILTAPALA klo 20.00