Esiopetukseen hakeminen syksy 2024

Viimeksi muokattu: 8.5.2024

Esiopetukseen ilmoittautuminen 12.1.-4.2.2024

Syksyllä 2024 esiopetukseen tulevien vuonna 2018 syntyneiden mäntsäläläisten lasten huoltajille lähetetään 12.1.2024 esiopetukseen ilmoittautumisohjeet.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan Wilma-järjestelmän kautta.  Ohje Wilma-tunnuksen luontiin lähetetään  kotiin tulevan kirjeen mukana.

Varhaiskasvatus ja maksuton esiopetus

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, tulee vanhempien hakea varhaiskasvatuspaikkaa päiväkodista. Sähköinen hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen löytyy lomakkeet-sivulla varhaiskasvatuksen lomakkeista. (Yksityiseen päiväkotiin hakemisesta ohjeet alla.)

Hakemus tulee toimittaa viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista tai mikäli on kyseessä vanhemman äkillinen työllistyminen tai opiskelu, viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarpeen alkamista.

Varhaiskasvatusosuus on maksullista. Esiopetuksen lisäksi tarvittavasta varhaiskasvatuksesta peritään perheen tulojen ja perhekoon mukainen kuukausimaksu, joka muodostuu prosentuaalisesti kalenterikuukauden yhteenlasketuista perheen varaamista keskimääräisistä viikkotunneista. Mikäli esiopetuksen alkamista edeltävän elokuun alussa sekä esiopetuksen päättymisen jälkeen kesäaikana lapsi tarvitsee kokoaikaista hoitoa, määritellään kuukausimaksu perheen etukäteen varaamien viikkotuntien mukaan.

Kunnalliset päiväkodit

Esiopetusta ja varhaiskasvatusta järjestetään seuraavissa päiväkodeissa.

Anttila
Luontoesiopetus
Mikkolantie 5, 04620 Mäntsälä
p. 040 314 5954

Hyökännummi
Nummelantie 9, 04500 Kellokoski
p. 040 314  5148

Kaunismäki
Menninkäinen 2, 04620 Mäntsälä
p. 040 314 5676

Koskenranta
Luontoesiopetus
Haapajunttilantie 13, 04600 Mäntsälä
p. 040 314 5854

Myllytonttu
Lukkarinpolku 4, 04600 Mäntsälä
p. 040 314 5732

Numminen
Ojankulmantie 24, 04660 Numminen
p. 040 314 5954

Saari
Vanha Maantie 2, 04920 Saarentaus
p. 040 314 5614

Sälinkää
Kaanaantie 51, 04740 Sälinkää
p. 040 314 5669

Esiopetus yksityisessä päiväkodissa

Kunta ostaa esiopetuspalveluja yksityisistä päiväkodeista. Kunnan maksuosuus esiopetuksesta on perusturvalautakunnan päättämien perusteiden mukaan enintään 435 € / lapsi/ kk.
Yksityistä esiopetuspaikkaa haetaan omatoimisesti suoraan yksityisistä päiväkodeista. Yksityinen päiväkoti vahvistaa kuntaan lapsen osallistumisesta päiväkodin järjestämään esiopetukseen.

Englanninkielinen Montessorileikkikoulu
Lukkarinpolku 2 A, 04600 Mäntsälä
p. (019) 6881 350

Päiväkoti Norlandia Saaga
Osuustie 1, 04600 Mäntsälä
p. 010 411 4569

Liikuntapäiväkoti Voltti
Liedontie 16, 04600 Mäntsälä
p. 050 365 6531

Esiopetuksen työajat lukuvuonna 2024 – 2025 Mäntsälässä

syyslukukausi
7.8. – 17.12.2024
syysloma 14.10. – 20.10.2024
joululoma 17.12.2023 – 6.1.2024

kevätlukukausi
7.1. – 30.5.2025
talviloma 17.2. – 23.2.2024
pääsiäisloma 18.- 21.4.2024
vapaapäivä helatorstaina 9.5.2024