Hulevedet

Viimeksi muokattu: 3.4.2023
Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta ja muista vastaavista paikoista pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Myös salaojavesiksi kutsutut rakennusten perustusten kuivatusvedet ovat hulevettä.

Kunnallinen hulevesimaksu kohtelee asukkaita tasapuolisemmin ja jakaa hulevesien hallinnan kustannukset useammalle taholle. Hulevesien hallinta ei ole enää osana vesihuoltoa, vaan se on lakimuutosten myötä kunnan vastuulla. Kiinteistöittäin perittävällä julkisoikeudellisella hulevesimaksulla katetaan hulevesijärjestelmän kustannuksia.

Hulevesimaksua peritään asukkailta hulevesien hallitun johtamisen mahdollistamiseksi. Maksulla katetaan yleisten alueiden kuten katu- ja puistoalueiden sekä kiinteistöiltä tulevien hulevesien johtamisen kustannuksia. Niitä syntyy esimerkiksi hulevesiviemäriverkoston, ojaverkoston ja erilaisten viivytysrakenteiden rakentamisesta ja ylläpidosta.

Mäntsälän kunta perii vuosittaista hulevesimaksua kaikilta asemakaava-alueiden rakennetuilta kiinteistöiltä. Hulevesimaksun suuruus (€/vuosi) määritellään kiinteistön käyttötarkoituksen ja pinta-alan perusteella. Esimerkiksi tavanomaisella omakotitalolla hulevesimaksun suuruus on 29 euroa vuodessa.

Hulevesimaksu

Mäntsälän kunnanvaltuusto päätti 24.04.2017 § 4, että

  • hulevesijärjestelmän vaikutusalue on asemakaava-alue 1.1.2018 alkaen
  • kunta vastaa asemakaava-alueella hulevesien kokonaishallinnasta
  • Mäntsälän kunta ottaa 1.1.2018 käyttöön julkisoikeudellisen hulevesimaksun kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella.

Kunnan hulevesijärjestelmä rahoitetaan osin verovaroin ja osin kunnan hulevesimaksun maksutuloilla. Hulevesimaksua peritään vain rakennetuilta kiinteistöiltä.

Kiinteistöjen ei tarvitse tehdä hulevesien johtamiseen mitään muutoksia nykytilanteeseen verrattuna. Jatkossa kaikki asemakaava-alueen rakennetut kiinteistöt maksavat ainoastaan hulevesimaksua, erillistä liittymismaksua ei huleveden osalta enää peritä.

Kiinteistöjen ei tarvitse tehdä hulevesien johtamiseen mitään muutoksia nykytilanteeseen verrattuna ja kiinteistöjen maksamat huleveden liittymismaksu ja perusmaksu poistuvat. Jatkossa kaikki asemakaava-alueen rakennetut kiinteistöt maksavat ainoastaan hulevesimaksua.

Hulevesitaksa

Hulevesimaksun suuruus on määritetty teknisen lautakunnan kokouksessa 14.06.2018 § 82. Hulevesimaksu, josta ei peritä arvonlisäveroa, perustuu kiinteistön pinta-alaan (5 luokkaa) ja kiinteistötyyppiin (4 luokkaa) kunnan rakennus- ja kiinteistörekisterin mukaisesti.

Hulevesipalautteet