Turvallisuus ja varautuminen

Osiosta löydät ohjeita ja vinkkejä siihen, kuinka toimia erilaisissa arjen häiriötilanteissa.

Turvallinen kunta on asukkaiden hyvinvoinnin perusta. Mäntsälän kuntastrategiaan turvallisuus kiinnittyy monella tavoin; kuntalaisten turvalliseen arkeen liittyy niin viihtyisä ja yhteisöllinen elinympäristö kuin hyvin toimiva ja oikeudenmukainen yhteiskuntakin. Turvallinen kunta on kaikkien kunnassa asuvien ja sen alueella työskentelevien yhteinen asia.

Varautuminen häiriötilanteisiin

Mäntsälän kunta varautuu osaltaan huolehtimaan kuntalaisten ja kunnassa toimivien yritysten palveluista myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Kunnan palvelut (kuten esimerkiksi varhaiskasvatus, koulu, iltapäiväkerhot yms.) pyritään pitämään toiminnassa.

Varautuminen tarkoittaa valmistautumista ennakolta erilaisiin onnettomuuksiin ja kriisitilanteisiin. Tavoitteena on yhteiskunnan ja yksilöiden toiminnan mahdollisimman häiriötön jatkuminen.

Ongelmia ja häiriötilanteita voivat aiheuttaa mm. 

 • poikkeukselliset sääolosuhteet kuten myrskyt
 • laajat sähkön- tai lämmönjakeluhäiriöt
 • vesihuollon järjestelmien vakavat häiriöt.
  Lue aiheesta lisää Nivos Oy:n sivuilta (linkki Nivoksen sivuille)
 • laajat tietojärjestelmähäiriöt, palveluestohyökkäykset
 • liikenteessä tapahtuvat suuronnettomuudet
 • vaarallisten aineiden huomattavat päästöt
 • häiriökäyttäytyminen, verkossa tai fyysisessä tilanteessa

Edellä mainitut tilanteet ovat ns. normaaliajan häiriötilanteita. Näitä vielä vakavampia ovat ns. poikkeusolot. Poikkeusoloilla tarkoitetaan tilanteita, joissa yhteiskunnan elintärkeät toiminnot vaarantuvat tai uhkaavat vaarantua niin, että normaaliajan lainsäädäntö ei riitä niitä turvaamaan. Poikkeusolot määritellään valmiuslaissa,  jonka pykäliä voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön.

Poikkeusoloja voivat olla mm.

 • sota tai sodan uhka,
 • kansainvälinen kriisi ja
 • suuronnettomuus, joilla on kansalaisiin tai maahamme vakavia vaikutuksia.

Häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisessa on ensisijaista jokaisen omatoiminen varautuminen. 

Omatoiminen varautuminen

Omatoimisella varautumisella (pelastuslaki 379/2011 14§) tarkoitetaan yksittäisen henkilön, yhteisön, yrityksen tai laitoksen valmistautumista tilanteisiin, joissa normaali arki häiriintyy.

Jokaisessa taloudessa ja yrityksessä on hyvä miettiä etukäteen esimerkiksi: 

 • Millaisia vaaratilanteita omassa ympäristössä saattaa kohdata?
 • Miten vaaratilanteita voisi ehkäistä?
 • Miten poistua kotoa tai työpaikalta esimerkiksi tulipalossa?
 • Osaanko antaa tarvittaessa ensiapua?
 • Miten kodin saa lämmitettyä pitkän sähkökatkon aikana?

Erittäin hyvä sivusto on viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalouksille -72 tuntia. Lue lisää ja tutustu aiheeseen (linkki 72tuntia-sivuille).

Kotivara

Kotivara tarkoittaa ylimääräistä erää ruokaa ja muita päivittäin välttämättä tarvittavia tavaroita, joilla pärjää useamman päivän, viikonkin.

Kotivaraa tulisi päivittää ”parasta ennen” -suosituksia noudattaen. Olisi hyvä, jos kotoa löytyisi vähintään kolmeksi vuorokaudeksi ruokaa, vettä ja lääkkeitä.

Jokaisesta kodista tulisi löytyä näiden lisäksi aina myös:

 • Kynttilöitä ja tulitikkuja
 • Taskulamppu ja paristoja
 • Paristolla toimiva radio
 • Kannellisia vesiastioita, joilla voi noutaa vettä.

Lue lisää kotivarasta ja muusta varautumisesta 72tuntia-sivuilta (linkki sivuille) sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEK:in sivuilta (linkki sivulle).

Kunnan palvelut häiriötilanteissa

Kunnan palvelujen järjestämiseen häiriö- ja  poikkeusoloissa varaudutaan koko kunnan sekä palvelualojen omilla jatkuvuus- ja valmiussuunnitelmilla sekä kriisiviestintäohjeilla.

Lisäksi jokaisella kiinteistöllä, kuten kouluilla, päiväkodeilla ja eri toimintayksiköillä on omat pelastussuunnitelmansa.

Opetushallitus on antanut ohjeet mm. varautumisesta sähköpulaan. Kunta on niiden pohjalta päivittänyt omat ohjeensa.  Tutustu opetushallituksen ohjeistukseen (linkki OH:n sivuille).

Häiriötilanteiden johtoryhmä kunnassa:
Mäntsälän kunnan valmiusjohtoryhmä toimii myös häiriö- ja poikkeustilanteiden johtoryhmänä. Se koostuu kunnan virkajohdosta, kunnan turvallisuusvastaavasta sekä keskeisten sidosryhmien edustajista kuten esimerkiksi Nivos Oy:n,  sekä pelastuslaitoksen ja Keusoten edustajista.

Häiriötilanteiden johtoryhmän tavoittaa seuraavista puhelinnumeroista:
– Kunnanjohtaja 040 314 5200
– Hallintojohtaja 040 314 5201

Viestintä häiriötilanteissa

Häiriötilanteita koskevan kuntaviestinnän ensisijainen viestintäkanava on kunnan verkkosivujen etusivu www.mantsala.fi. Mikäli verkkoyhteydet eivät ole käytössä (esimerkiksi laajan pitkäkestoisen sähkökatkon vuoksi) kunta tiedottaa tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan ilmoitustauluilla seuraavissa paikoissa

 • Kunnantalon aula
 • Rautatieasema
 • Kirjasto
 • Muita: Koulut, kaupat

Käytössä ovat myös muut, kulloisessakin tilanteessa käytettävissä olevat viestintäkanavat ja keinot, kuten esimerkiksi kouluissa Wilma-viestikanava sekä sosiaalisessa mediassa kunnan Facebook ja Twitter-kanavat.

Vedenjakelun häiriöt

Poikkeustilanteissa, joissa vesijohtovesi ei ole käyttökelpoista tai sen saanti on estynyt esimerkiksi mittavan sähkökatkon vuoksi, vettä jaetaan kuntalaisille seuraavissa paikoissa:

 • Jäähallin parkkipaikka
 • Paloasema

Jakelun aikataulusta tiedotetaan kunnan verkkosivulla (tai edellä mainitulla tavalla). Veden noutoa varten kotona on hyvä olla riittävän iso, kannellinen vesiastia.

Kunnan kumppanit häiriötilanteissa

Häiriötilanteissa kunnan tärkeät kumppanit ovat Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (Keusote) sekä  Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos. Tukeudumme myös 3. sektorin ja vapaaehtoisten tarjoamaan apuun.

Keusote eli Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä

Häiriötilanteiden hallinta on osa sosiaali- ja terveydenhuollon jokapäiväistä toimintaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon varautumisen tavoitteena on turvata väestölle terveyden ja toimintakyvyn kannalta keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, terveellinen elinympäristö sekä toimeentulo häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjien ja palvelujen tuottajien tulee huolehtia siitä, että ihmiset saavat toimintakyvyn ja hyvinvoinnin kannalta asianmukaiset palvelut kaikissa tilanteissa. Palveluiden turvallisuus ja jatkuvuus ovat tärkeä osa laadukasta palvelutuotantoa. Mäntsälässä KeuSote (vuoden 2023 alusta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue) vastaa mm. Terveyskeskuksen toiminnasta.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Häiriötilanteissa kunnan tärkeä kumppani on Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos, jonka yleisenä tehtävänä on edistää yleistä turvallisuustietoutta ja turvallisia toimintatapoja Keski-Uudenmaan alueella.

Lue lisää (linkki Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen sivuille)

Viranomaisten tärkein keino asukkaiden varoittamiseen on vaaratiedote, joka annetaan väestöhälyttimellä soitettavan yleisen vaaramerkin lisäksi. Vaaratiedote luetaan radiossa ja näytetään teksti-TV:n sivulla 112 sekä tarvittaessa myös televisiossa ruudun yläreunassa juoksevana tekstinä. Vaaratiedote näkyy myös esimerkiksi sivustoilla pelastustoimi.fi ja 112.fi.

Vaaratiedote lähetetään lisäksi 112 Suomi -sovelluksen kautta. Sovelluksen lataaminen puhelimeen on erittäin suositeltavaa muutenkin. Sovellus sisältää tärkeää turvallisuustietoa ja sen kautta hätänumeroon soitettaessa hätäkeskus pystyy paikantamaan soittajan sijainnin, jolloin apu löytää varmemmin perille.

Lisätietoja, Mäntsälän kunta:
– Hannu Laurila, kunnanjohtaja, hannu.laurila@mantsala.fi
– Esa Siikaluoma, hallintojohtaja, esa.siikaluoma@mantsala.fi