Eduskuntavaalit 2023

21.2.2023 Vaalit

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 klo 9-20.

ÄÄNESTYSALUEJAKO / ÄÄNESTYSPAIKKA

Mäntsälä, eteläinen / Hepolan koulu, Sälinkääntie 78
Mäntsälä, läntinen / Mäntsälän lukio, Lukiontie 2
Mäntsälä, itäinen / Mäntsälän kunnantalo, Heikinkuja 4
Numminen / Nummisten koulu, Ojankulmantie 24
Ohkola / Ohkolan koulu, Ohkolantie 391
Arola / Arolan vanha koulu, Arolan kylätie 143
Saari / Saaren koulu, Vanha maantie 2
Sälinkää / Sälinkään koulu, Kaanaantie 51
Sääksjärvi / Sääksjärven koulu, Sääksjärventie 526

Vaalitoimitus alkaa kussakin äänestyspaikassa klo 9.00 ja sitä jatketaan yhtäjaksoisesti klo 20.00 saakka.

 

ENNAKKOÄÄNESTYS

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana Mäntsälän kunnassa on Mäntsälän City Market (osoite Sälinkääntie 2, 04600 Mäntsälä) sekä seuraavat muut kohteet (lyhyen aukiolon ennakkoäänestyspaikat):

  • Hirvihaaran koulu,
  • Hyökännummen koulu,
  • Nummisten koulu,
  • Saaren koulu ja
  • Sälinkään koulu.

 

Eduskuntavaalien osalta ennakkoäänestys on ajalla 22. – 28.3.2023.

Päivittäiset aukioloajat Mäntsälän City Marketin ennakkoäänestyspaikassa ovat seuraavat:

ke  – pe 22. – 24.3.2023                        klo 9-18

la – su 25. – 26.3.2023                         klo 10 – 16

ma – ti 27. – 28.3.2023                        klo 9 – 20

 

Lyhyen aukiolon ennakkoäänestyspisteet aukioloaikoineen ovat seuraavat:

Ennakkoäänestyspaikka ja katuosoite / Ennakkoäänestyspäivä ja -aika:

Hirvihaaran koulu, Kuntomajantie 30, 04680 Hirvihaara / ke 22.3.2023 klo 15 – 19
Sälinkään koulu, Kaanaantie 51, 04740 Sälinkää / to 23.3.2023 klo 15 – 19
Hyökännummen koulu, Nummelantie 11, 04500 Kellokoski / pe 24.3.2023 klo 15 – 19
Nummisten koulu, Ojankulmantie 24, 04660 Numminen / ma 27.3.2023 klo 15 – 19
Saaren koulu, Vanha maantie 2, 04920 Saarentaus / ti 28.3.2023 klo 15 – 19

 

KOTIÄÄNESTYS

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä 22.3. – 28.3.2023 klo 9-20. Kotiäänestys voidaan siis toimittaa joko arkipäivänä tai sunnuntaina.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Äänestäjän on ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa. Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään laitosäänestys, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen (Vaalilaki luku 5 § 46).

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava joko kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Huom! Myös omaishoitajan on ennakkoon ilmoittauduttava, mikäli hän haluaa äänestää kotiäänestyksessä.

Kotiäänestykseen ilmoittautumisia ottaa vastaan Mäntsälän kunnan keskusvaalilautakunta, kunnantalo, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. Puhelimitse ilmoittautumisia ottaa vastaan Palvelupiste Vinkki puh. 040-314 5273 tai keskusvaalilautakunnan sihteeri puh. 040-314 5214.

 

LAITOSÄÄNESTYS

Laitosäänestys Mäntsälässä toteutetaan Terveyskeskuksessa, Kotokartanossa, Kivistöntien palvelutalossa, Mainiokoti Havukodossa, Iloisen Mielen Puiston tehostetun palveluasumisen yksikössä ja Kellokosken sairaalan Ohkolan sairaalakiinteistössä.

 

ILMOITUSKORTTI

Jokaiselle Mäntsälän kunnan äänioikeusrekisteriin merkitylle äänioikeutetulle, jonka osoite on tunnettu, lähetetään ilmoitus mihin äänestysalueeseen hänet on merkitty äänioikeutetuksi. Äänioikeusilmoitukseen kannattaa tutustua, siinä on paljon ohjeita ja tietoa äänestämisestä. Kortit lähettää ja tiedusteluihin vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Digi- ja väestötietoviraston vaalipalvelunumero on 029 553 6370.

Äänioikeusilmoitusta ei välttämättä tarvitse ottaa mukaan äänestyspaikalle. Kortin puuttuminen ei estä äänestämistä.

 

HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN ÄÄNESTYSTILANTEESSA

Äänestäjä on aina velvollinen esittämään vaalilautakunnalle tai ennakko- ja kotiäänestyksessä selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilöllisyyden voi todistaa esim. kuvallisella henkilökortilla, ajokortilla tai passilla. Äänioikeuden todistamista varten poliisiviranomainen antaa ilmaisen väliaikaisen henkilökortin. Mikäli äänestäjä käyttää maskia, on henkilöllisyyden tarkastamisen yhteydessä maski otettava kasvoilta noudattaen maskin käyttöön liittyviä ohjeita.

 

ULKOMAINONTA

Aluekartta on tämän kuulutuksen liitteenä. Karttaan on merkitty se alue, jolla vaalimainostaminen on kielletty kunnan omistamilla tai hallinnoimilla alueilla. Karttaan on myös merkitty vaalimainostelineiden sijainti.

Kuntaliiton suosituksen mukaisesti ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 15.3.2023.

Eduskuntavaaleissa 2023 vaalimainostelineitä pystytetään Kirkonkylän kaava-alueella seuraaviin neljään paikkaan:

  • Mäntsälän rautatieasema
  • Linja-autoaseman alue, Yhdystien varteen
  • Kansalaisopisto, Nordenskiöldintien ja Vanhan Porvoontien risteys
  • Kivistöntie, Karhukujan ja Kivistöntien risteys

Vaalimainosten taustalevyjä voi noutaa normaalina virka-aikana teknisen ja elinvoiman palvelualueen varastolta Paloasemalta, osoite Mäntymäentie 2, Mäntsälä,
tiedustelut Petri Heikkilä puh. 040 314 6062.

Vaalien ulkomainontaan liittyvää tarkempaa ohjeistusta voi tiedustella keskusvaalilautakunnan sihteeriltä puh 040 314 5214, sirkku.makela@mantsala.fi.

 

KIRJEÄÄNESTYS

Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Kirjeäänestysmateriaalien tilauspalvelu eduskuntavaalien 2023 osalta on auennut 2.1.2023.  https://vaalit.fi/kirjeaanestys

Kirjeitse äänestäminen on mahdollista aikaisintaan 2.3.2023, jolloin ehdokkaat ja heidän ehdokasnumeronsa vahvistetaan. Kirjeäänen tulee olla perillä oman kotikunnan keskusvaalilautakunnalla viimeistään perjantaina 31.3.2023 ennen kello 19.

Lue myös