Vanhan Porvoontien siltojen ja katuinfran uusiminen: Kirkkosillan porapaalutustyöt jatkuvat viikolla 20

8.5.2024 kadut

Vanhan Porvoontien kirkkosillan porapaalutustöitä on tehty tällä viikolla ja työvaihe on edennyt suunnitellusti. Porapaalutustyöt jatkuvat viikolla 20 eli maanantaina 13.5. alkavalla viikolla. Töitä tehdään klo 7–20 välisenä aikana ja työstä voi aiheutua meluhaittaa. Myös kirkkosillan purkutyöt ovat käynnissä.

Vanhan Porvoontien Keskuskadun ja Kirvunpolun välisen osuuden uuden jätevesi- ja vesijohtolinjan rakentaminen on edennyt kirkkosillan suunnasta lähelle Huvitien risteystä. Työt ovat sujuneet ilman ongelmia.

Mäntsälän kirkkosilta ja Vanhan Porvoontien kevyen liikenteen silta sijaitsevat Mäntsälän keskustassa Vanhalla Porvoontiellä kohdassa, jossa katu ylittää Mäntsälänjoen. Vanhan Porvoontien ajoratasilta ja Vanhan Porvoontien kevyen liikenteen silta ovat suljettuja 4.3.2024 lähtien. Urakan aikana ei ole mahdollista kulkea Mäntsälänjoen yli uusittavien siltojen kautta. Myös joen varressa oleva kulkuyhteys silloille on suljettu.

Vanhan Porvoontien ajoratasillan ja Vanhan Porvoontien kevyen liikenteen siltojen ja kadun korjaus- ja saneeraustöiden arvioidaan valmistuvan marraskuun 2024 lopussa.

Kaakkumäenraitin sillan paalutustyöt ovat valmisteluvaiheessa

Kaakkumäenraitin sillan paalutustöiden valmistelut ovat käynnissä ja paalutustyöt alkavat lähiviikkojen aikana. Täsmennämme tulevissa tiedotteissa tarkemmat paalutustöiden ajankohdat.

Kaakkumäenraitilla on tehty tällä viikolla uusien jätevesikaivojen asennuksia sekä valmistelevia töitä ensi viikon vesihuollon liitostöitä varten.

Mäntsälän keskusta-alueella sijaitseva Mäntsälänjoen ylittävä Kaakkumäenraitin silta on suljettu liikenteeltä 22.4.2024 alkaen. Myös rantareitti sillalle on suljettu. Kaakkumäenraitin siltaurakka valmistuu alustavan arvion mukaan elokuussa 2024.

 

Lisätiedot:

Mäntsälän kunta, Jarkko Hämäläinen, kuntatekniikan päällikkö, etunimi.sukunimi@mantsala.fi, puh. 040 314 6869

GRK, Jouni Karvonen, työmaapäällikkö, etunimi.sukunimi@grk.fi, puh. 040 557 4123

Seuraa hankkeiden etenemistä:

Mäntsälän kunnan www-sivuilta: https://www.mantsala.fi/ajankohtaista/

Facebook: https://www.facebook.com/Mantsalankunta/

Instagram: https://www.instagram.com/mantsalankunta/

Yleiskuva Vanhan Porvoontien kirkkosillan työmaasta. (kuva: Welado Oy)

Tällä viikolla alkaneet Vanhan Porvoontien kirkkosillan porapaalutustyöt jatkuvat ensi viikkoon. (kuva: GRK Suomi Oy)

Lue myös