Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden koronatiedote 25.3.2022

25.3.2022 korona Kasvatus ja opetus

Koronatartuntojen määrä on Keusoten jäsenkunnissa korkealla. Tilanteen vuoksi jokaisen oma henkilökohtainen toiminta on epidemiatilanteen hallinnassa keskeinen: sairaana ei pidä lähteä töihin, kouluun, päiväkotiin, asiointikäynneille eikä kunnan palveluihin. Riittävästä hygieniasta ja väljyydestä on huolehdittava.

Koronatartuntojen määrä Keusoten alueella on viime viikkoina ollut kasvussa. Keusoten jäsenkuntien alueella ilmaantuvuusluku vaihtelee. Kunnista korkein ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Mäntsälässä (3050 / 100 000 / 14 vrk, ilmaantuvuusluku on suhteutettu asukastiheyteen).

Valtiolliset viranomaiset ovat viestittäneet, että tällä hetkellä ne eivät ole palauttamassa koronarajoituksia tartuntojen määrän korkeasta tasosta huolimatta. Tämän vuoksi jokaisen oma henkilökohtainen toiminta on nyt epidemiatilanteen hallinnassa keskeinen: sairaana ei pidä lähteä töihin, kouluun, päiväkotiin, asiointikäynneille tai kunnan palveluihin. Riittävästä hygieniasta ja väljyydestä on huolehdittava.

Keusote-alueella maskisuositus on edelleen voimassa sekä rokottamattomille että rokotetuille 12 vuotta täyttäneille seuraavasti:

  • joukkoliikenne, koulukuljetukset
  • julkiset sisätilat
  • työpaikat
  • yleisötilaisuudet ja kokoontumiset
  • ulkotilaisuudet, jos joutuu pitkäkestoiseen ruuhkaan, jossa liikkuminen vaikeutuu
  • matkalla koronavirustestiin ja ennen testituloksen varmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella .

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen toimialuekohtaiset koronasuositukset:

Varhaiskasvatus ja esiopetuspalvelut

Varhaiskasvatuspalveluissa on lasten ja erityisesti henkilökunnan tartuntatilanne pahentunut ja tartuntoja on lähes jokaisessa päiväkodissa useita. Henkilöstön poissaolot haastavat toiminnan järjestämistä ja tämän vuoksi on tärkeää, että sairaana ei tulla päiväkotiin tartuttamaan muita. Maskisuositus koskee edelleen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työntekijöitä. Esiopetusoppilaiden maskisuositus on voimassa koulukuljetuksen aikana.

Opetuspalvelut

Tällä hetkellä Mäntsälän kouluissa oppilaiden ja henkilökunnan tartuntatilanne vaihtelee suuresti. Joissakin yksiköissä ei tartuntoja juuri ole, mutta samanaikaisesti muutamassa yksiköissä toimintoja joudutaan järjestämään uudelleen runsaiden poissaolojen vuoksi. Erityisen tärkeää on tällä hetkellä muistaa se, että kouluun tai oppilaitokseen ei tulla sairaana.

Koulukohtaisesti toisistaan eroavien tautitilanteiden vuoksi jatkuva paikallinen ja koulukohtainen riskienarviointi on tärkeää koulunkäynnin, oppilaiden ja henkilökunnan turvaamiseksi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että rajoitukset, suositukset ja toimintatavat voivat ajankohdasta riippuen vaihdella merkittävästi. Lisäksi se aiheuttaa väistämättä tilanteen, jossa lähekkäinkin sijaitsevien eri kouluyksiköiden toimintatavoissa voi olla isojakin eroja rajoitusten ja suositusten käytössä.

Yleisesti ja yhteisesti on tärkeää toimia kouluissa terveysturvallisuutta ylläpitävien toimintaohjeiden mukaisesti: käsien puhdistaminen, etäisyyksien ylläpito sekä muut tartuntojen leviämistä estävät käytänteet.

Lisäksi kouluissa ja oppilaitoksissa maskisuositus on edelleen voimassa seuraavasti:

  • oppilailla 6. vuosiluokasta ylöspäin
  • koulujen ja oppilaitosten sisätiloissa
  • kaikilla koulukuljetusten aikana
  • koulujen ja oppilaitosten työntekijöillä.

Vapaa-aikapalvelut

Suosittelemme edelleen maskien käyttöä, turvavälien pitämistä ja hyvää käsihygieniaa.