Sälinkään kylätoimintaryhmälle ympäristöpalkinto talkootyöstä Kilpijärven hyväksi

6.6.2024 ympäristö

Sälinkään kylätoimintaryhmän edustajat ottivat palkinnon vastaan. Siippoon Maa- ja kotitalousnaiset saivat kunniamaininnan talkoista roskiekeräyksessä.

Keski‐Uudenmaan ympäristölautakunta on myöntänyt vuoden 2024 ympäristöpalkinnon Sälinkään kylätoimintaryhmälle Mäntsälässä monipuolisesta ja vaikuttavasta talkootyöstä erityisesti Kilpijärven hyväksi jo 20 vuoden ajan. Järven ekologinen tila on luokitukseltaan huono, ja paikallinen työ ja ihmisten sitoutuminen on tärkeää, jotta Kilpijärven tilaa saadaan parannettua.

– Tämän vuoden talkootyöteemalla halusimme löytää toimijoita, jotka ovat yhdessä tehneet erilaisia luonnon- tai vesienhoitotöitä, vieraslajitorjuntaa tai järjestäneet ympäristönsuojelua hyödyttäviä tapahtumia tai tempauksia. Talkootoiminnan merkitys luonnon- ja ympäristönsuojelutyössä on todella keskeinen, kertoo Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan puheenjohtaja Merja Laitinen.

Sälinkään kylätoimintaryhmän panostus mm. jokasyksyisiin hoitokalastuksiin on ollut huomattava, ympäristölautakunta toteaa palkinnon perusteluissa. Tämän myötä järvestä on saatu poistettua kymmeniä tuhansia kiloja järven rehevyyttä ylläpitävää särkikalastoa. Myös muilla toimilla, kuten vesikasvien niitolla, järven hapetuksella, uppopuhdistamoilla ja laskeutusaltailla on pitkäaikaisesti pyritty parantamaan järven tilaa.

Käytettyjen talkootyötuntien määrä on ollut korkea, ja erilaisten koneiden ja välineiden käyttö on mahdollistettu talkoohengessä. Toimintaan on osallistettu kyläläisiä sekä Sälinkään koulun ja päiväkodin lapsia ja nuoria mm. luontopäivien merkeissä. Aktiivisella toiminnalla on myös lisätty ihmisten ympäristötietoisuutta ja oman lähiympäristön tuntemusta.

Juhlatilaisuus ja ympäristöpalkinnon jako pidettiin Sälinkään kartanossa järjestetyssä tilaisuudessa. Kylätoimintaryhmän puolesta puhunut, ryhmän toiminnassa aktiivisesti mukana oleva Tapio Havula sanoi puheessaan, että vaikka talkootyötä ei tehdä kiitoksen vuoksi, työn huomioiminen lämmittää. ”Talkootyöllä on valtavan suuri merkitys kylien yhteisöllisyyden, viihtyisyyden ja luonnon hyvinvoinnin edistämisessä”, hän totesi.

Havula muisteli, miten vuosi 2003 toimi erityisenä shokkiherätyksenä siihen, kuinka huonoksi Kilpijärven tila oli päässyt. Rehevöitymisen aiheuttaman happikadon vuoksi talven aikana kuoli merkittävä osa järven kalakannasta. Tästä alkoi talkootyö, jonka ansiosta Kilpijärvi on nyt paremmassa kunnossa kuin vuosikymmeniin. Järven kunnossapito vaatii jatkuvaa tekemistä ja esimerkiksi viime syksynä Kilpijärvestä hoitokalastettiin särkikalaa 10 000 kiloa. Uimarannassa havaitsee, kuinka rantaa huuhtelee näin alkukesästä kirkas vesi. Järven kalakanta on elpynyt ja järvi on asukkaille tärkeä virkistyksen lähde ympäri vuoden.

Kunnanjohtaja Hannu Laurila korosti myös puheessaan talkootyön merkitystä. Kylien Mäntsälässä hyvä yhteistyö ja lähiympäristön kunnossapito on voimissaan ja äärimmäisen tärkeää. Hän myös totesi Mäntsälän kunnan mielellään tukevan jatkossakin tätä työtä. Uusi kolmivuotinen Kilpijärvi-projekti onkin jo suunnitelmissa.

Jo yhdeksättä kertaa jaetun ympäristöpalkinnon tarkoituksena on nostaa esille ympäristötekoja Keski-Uudellamaalla ja kannustaa eri tahoja toimimaan esimerkillisesti ja ansiokkaasti ympäristön hyväksi. Tänä vuonna kilpailun teemana oli talkoo- ja yhteisötoiminta.

– Tänä vuonna saimme kymmenen hyvää palkintoehdokasta, ja voittaja valinta oli haastavaa. Ehdokkaiden määrä ja monipuoliset talkootyöt ympäristön hyväksi olivat ilahduttavia. On upeaa huomata, että Keski-Uudenmaan alueella on innokkaita ja aktiivisia ihmisiä ja yhteisöjä, jotka pyrkivät teoillaan ja toiminnallaan monipuolisesti edistämään ympäristönsuojelua monin eri tavoin, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen kertoi.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen erityismaininnan sai tänä vuonna Siippoon Maa- ja kotitalousnaiset yli 20 vuotta jatkuneesta pitkäjänteisestä roskienkeruutalkootoiminnasta oman lähiympäristön hyväksi.

Kuva ja teksti: Jaana Jetzinger, Mäntsälän kunta

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tiedote (linkki vie tiedotteeseen)

Lisätietoja:

Ympäristöpalkinto: Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöpäällikkö Tapio Reijonen, 040 314 4727, ja ympäristösuunnittelija Hanna Keinänen, 040 314 4728, sähköpostit etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Sälinkään kylätoimintaryhmä: Tapio Havula, 040 554 5066

Lue myös