Onhan perheenne koululaisille haettu koulukuljetusta lukuvuodeksi 2023–2024?

23.5.2023 koululaiset Kasvatus ja opetus

Juuri nyt ovat käsillä viimeiset hetket koulukuljetushakemuksen jättämiseen siten, että päätös ehtii varmuudella mukaan syyslukukauden alun reitityksiin!

Koulukuljetusreittien suunnittelu ensi lukuvuoden alkua silmällä pitäen alkaa kesäkuussa. Jotta koululaiselle myönnetty koulukuljetus on mukana ajoreiteissä heti koulun aloituspäivänä 9.8.2023, on tärkeä jättää koulukuljetushakemus mahdollisimman pian, kun tarve koulukuljetukseen on havaittu.

Lähiviikkojen (viikot 21 ja 22) aikana jätetyt hakemukset ehtivät vielä varmuudella mukaan kesäkuussa alkavaan reittisuunnitteluun. Tämä tarkoittaa sitä, että sähköisesti Wilmassa tai paperilomakkeella jätetyn koulukuljetushakemuksen tulee olla perillä käsittelijällä viimeistään perjantaina 2.6.2023. Lomakaudella kuljetuspäätösten käsittelyssä voi esiintyä viivettä. Juhannuksen jälkeen ja heinäkuussa koulukuljetushakemuksia ei käsitellä.

Sivistyslautakunnan hyväksymän koulukuljetussäännön mukaan esi- ja perusopetusoppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, mikäli koulumatkan pituus lyhyintä käyttökelpoista reittiä pitkin ylittää

·  esikoululaisella kaksi kilometriä

·  vuosiluokilla 1–2 kolme kilometriä

·  vuosiluokalla 3 neljä kilometriä

·  vuosiluokilla 4–9 viisi kilometriä.

Lisäksi koulukuljetus voidaan myöntää koulumatkan vaarallisuuden perusteella tai sen vaikeuteen ja rasittavuuteen perustuen.

Lisätietoa koulukuljetuksen hakemisesta löytyy kunnan kotisivuilta Koulumatkat ja -kuljetukset -osiosta, mm. Esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen hakeminen – Mäntsälän kunta (mantsala.fi).

Mikäli perheessänne on epävarmuutta lapsen koulukuljetuksesta ensi lukuvuodelle, aiemmin lapselle myönnetyn koulukuljetuspäätöksen voimassaolon voi tarkistaa Wilmasta, Hakemukset ja päätökset -sivulta. Esimerkiksi koulumatkan vaikeuteen tai rasittavuuteen perustuvat päätökset (asiantuntijan lausunto edellytetään) myönnetään useimmiten vain lukuvuodeksi kerrallaan.

 

Lue myös