Onhan perheenne koululaisille haettu koulukuljetusta lukuvuodeksi 2022–2023?

18.5.2022 perusopetus

Koulukuljetusetuuden hakeminen hyvissä ajoin on tärkeää, jotta koulukuljetusjärjestelyt ja -reitykset on mahdollista tehdä ennen koulun alkua. Perjantaihin 27.5. mennessä käsittelijällä olevat koulukuljetushakemukset ehditään varmuudella käsitellä siten, että koululaiselle myönnetty kuljetus on mukana heti koulun alkamispäivän kuljetusjärjestelyissä.

Juuri nyt ovat käsillä viimeiset hetket koulukuljetushakemuksen jättämiseen siten, että päätös ehtii varmuudella mukaan syyslukukauden alun reitityksiin!

Koulukuljetusreittien suunnittelu ensi lukuvuoden alkua silmällä pitäen alkaa kesäkuussa. Jotta koululaiselle myönnetty koulukuljetus on mukana ajoreiteissä heti koulun aloituspäivänä 10.8.2022, on tärkeä jättää koulukuljetushakemus mahdollisimman pian, kun tarve koulukuljetukseen on havaittu.

Lähiviikkojen (viikot 20 ja 21) aikana jätetyt hakemukset ehtivät vielä varmuudella mukaan kesäkuussa alkavaan reittisuunnitteluun. Tämä tarkoittaa sitä, että sähköisesti Wilmassa tai paperilomakkeella jätetyn koulukuljetushakemuksen tulee olla perillä käsittelijällä viimeistään perjantaina 27.5.2022. Lomakaudella kuljetuspäätösten käsittelyssä voi esiintyä viivettä. Heinäkuisin koulukuljetushakemuksia ei käsitellä.

Sivistyslautakunnan hyväksymän koulukuljetussäännön mukaan esi- ja perusopetusoppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, mikäli koulumatkan pituus lyhyintä käyttökelpoista reittiä pitkin

  • ylittää esikoululaisella kaksi kilometriä
  • ylittää vuosiluokilla 1–2 kolme kilometriä
  • vuosiluokalla 3 ylittää neljä kilometriä
  • vuosiluokilla 4–9 ylittää viisi kilometriä.

Lisäksi koulukuljetus voidaan myöntää koulumatkaan vaarallisuuden perusteella tai sen vaikeuteen ja rasittavuuteen perustuen.

Lisätietoa koulukuljetuksen hakemisesta löytyy kunnan kotisivuilta Koulumatkat ja -kuljetukset -osiosta, mm. Esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen hakeminen.

Mikäli perheessänne on epävarmuutta lapsen koulukuljetuksesta ensi lukuvuodelle, aiemmin lapselle myönnetyn koulukuljetuspäätöksen voimassaolon voi tarkistaa Wilmasta, Hakemukset ja päätökset -sivulta. Esimerkiksi koulumatkan vaikeuteen tai rasittavuuteen perustuvat päätökset (asiantuntijan lausunto edellytetään) myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan.

Read also