Mäntsälän perusopetuksen opetussuunnitelma on julkaistu sähköisenä

27.1.2023 koululaiset Kasvatus ja opetus

Mäntsälän sivistyslautakunta päätti Mäntsälän opetussuunnitelman sähköisestä julkaisusta kokouksessa 13.12.2022 §205. Mäntsälän opetussuunnitelma sisälsi aiemmin seitsemän erillistä pdf-tiedostoa. Ne on sähköisen opetussuunnitelman julkaisun yhteydessä koottu yhdeksi kokonaisuudeksi.

Koko opetussuunnitelma yksissä kansissa

Opetussuunnitelman sähköisen julkaisun myötä Mäntsälän opetussuunnitelma on yksi kokonaisuus. Aiemmin erillisinä tiedostoina julkaistut opetussuunnitelman päivitykset on tuotu yhteen siten, että ainoastaan voimassa olevat tekstit ovat mukana sähköisessä opetussuunnitelmassa. “Opetushallituksen ja Sivistyslautakunnan tekemien muutospäätösten myötä vanhentuneet tekstiosat on sähköisestä opetussuunnitelmasta poistettu”, kertoo opetuspäällikkö Janne Mäkinen.

Koska opetussuunnitelma on laaja, lähes 1900-sivuinen kokonaisuus, on Mäntsälän opetussuunnitelman paikallisesta osasta poistettu lisäksi opetussuunnitelman perusteista kopioidut tekstijaksot. Nämä tekstit ovat automaattisesti mukana sähköisessä julkaisussa.

 

Opetussuunnitelman on opettajan työkalu

”Sähköistämällä opetussuunnitelma tavoitellaan ensisijaisesti sitä, että se olisi opettajille helposti käytettävä”, sanoo opetuspäällikkö Mäkinen. Opetussuunnitelma on tärkeä siksi, että se määrää, mitä ja miten kouluissa opiskellaan.

Sähköisen opetussuunnitelman etuna on myös se, että valtakunnalliset määräystekstit ja paikallisesti tehdyt tarkennukset erottuvat kokonaisuudessa aiempaa selkeämmin toisistaan. Jatkossa myös valtakunnalliset opetussuunnitelmamuutokset päivittyvät Mäntsälän opetussuunnitelmaan jouhevasti, sillä Opetushallitus päivittää ne itse ylläpitämälleen opetussuunnitelmien julkaisualustalle.

Sähköisen version lisäksi Mäntsälän opetussuunnitelma tulee entiseen tapaan saataville myös pdf-tiedostona. EPerusteet-palvelun teknisen ongelman vuoksi pdf-opetussuunnitelmaa ei pystytty tulostamaan yhtä aikaa sähköisen opetussuunnitelman julkaisun kanssa.

Opetussuunnitelma määrää mitä ja miten kouluissa opiskellaan.

opetuspäällikkö Janne Mäkinen

Tekstin sijainti Mäntsälän opetussuunnitelmassa voi muuttua

Mäntsälän opetussuunnitelman sähköinen julkaisu muuttaa Mäntsälän opetussuunnitelman yhteisten osien rakennetta ja opetussuunnitelman perusteita tarkentavien Mäntsälän tekstien sijaintia siten, että opetussuunnitelman rakenne on sama kuin valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa. Mäntsälän omat tarkentavat tekstiosat löytyvät vastaavan perustetekstin yhteydestä.

Käytännössä tämä muuttaa Mäntsälän opetussuunnitelmaa siten, että aiemmin erilliset pääluvut on yhdistetty opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti pää- ja alaluvuiksi.  Mäntsälän opetussuunnitelman päälukujen määrä vähentyy opetussuunnitelmassa sähköistyksessä noin puoleen aiemmasta, 33:sta 14:ään.

 

Tulevat perusopetuksen opetussuunnitelman päivitykset

Opetushallitus on viime vuosina päivittänyt tiheään vuonna 2014 julkaistuja opetussuunnitelman perusteita. Viimeisimmät muutokset on juuri julkaistu: 6. vuosiluokan arviointikriteereiden laajennukset ja täsmennykset sekä ruotsin kielen tuntijako. Nämä tulevat voimaan 1.8.2023.

Muutoksia Mäntsälän opetussuunnitelmaan aiheuttavat myös joulukuussa julkaistut opiskeluhuoltoa koskevat muutosmääräykset. Ne vaikuttavat perusopetuksen opetussuunnitelman lukuihin 1, 2, 5, 7 ja 8. Myös nämä muutokset tulevat voimaan syyslukukauden 2023 alkuun mennessä.

 

 

Taustaa

Mäntsälän perusopetuksen opetussuunnitelma perustuu vuonna 2016 voimaan tulleeseen Opetushallituksen valtakunnalliseen määräykseen, jota kutsutaan opetussuunnitelman perusteiksi.

Opetushallitus on vuosina 2019–2022 päivittänyt useita kertoja valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Tämän vuoksi myös Mäntsälän opetussuunnitelmaa on päivitetty.

Paikallinen opetussuunnitelma täydentää ja täsmentää valtakunnallista perustetekstiä Opetushallituksen määrittelemien paikallisesti päätettävien asioiden osalta.

 

Lisätietoa

opetussuunnitelma kunnan kotisivuilla

opetuspäällikkö Janne Mäkinen

tukipalveluiden erityisasiantuntija Taru Kuparinen (oppimisen tuki, opiskeluhuolto)

opetuksen asiantuntija Leena Lemiläinen-Honkanen (muut perusopetuksen opetussuunnitelman osat)