7. vuosiluokalle menevän oppilaan huoltajille: haethan koulukuljetusta heti, jos kuljetus tarvitaan!

8.6.2022 koululaiset Kasvatus ja opetus

Jotta oppilalle voidaan tilata bussikortti julkiseen liikenteeseen tai järjestää koulukuljetus kouluauton tai taksin kyydissä, tulee hänellä olla koulukuljetuspäätös.

Haethan koulukuljetusta ensi syksynä 7. vuosiluokan aloittavalle oppilaalle välittömästi, mikäli sitä ei jo ole haettu.

Hakeminen

Koulukuljetusta haetaan ensisijaisesti sähköisesti Wilma-järjestelmässä, kohdassa Hakemukset ja päätökset löytyvällä hakulomakkeella.

Voit myös käyttää kunnan kotisivuilta Opetuspalveluiden lomakkeet -sivulta löytyvää Esi- ja perusopetuksen koulukuljetushakemus -lomaketta. Lisäksi paperilomakkeita voi noutaa kunnantalon palvelupiste Vinkistä aukioloaikoina.

Tarkemmat ohjeet esi- ja perusopetusoppilaan koulukuljetuksen hakemiseen kunnan kotisivuilla.

 

Koulukuljetuksen myöntäminen

Seitsemännen vuosiluokan oppilaalla myönnetään kunnan järjestämä koulukuljetus, mikäli hänen koulumatkansa pituus on lyhyintä käyttökelpoista reittiä pitkin yli 5 kilometriä.

Jos koulumatkan pituus ei mahdollista koulukuljetuksen myöntämistä, on mahdollista hakea koulukuljetusta koulumatkan turvattomuuteen tai vaikeuteen (kehitystasoon tai terveyteen liittyvät syyt) perustuen. Koulumatkan vaikeus todetaan asiantuntijalausunnolla (lisätietoa linkistä yllä).

Read also