Unelmoidaan uudesta kirjastosta -hankkeessa valmistellaan loppuraporttia

26.1.2023

Unelmoidaan uudesta -hanke on kerännyt lokakuusta 2022 saakka kuntalaisten kirjastoon liittyviä unelmia ja ajatuksia. Verkkokysely, haastattelut ja kumppanuuspöydät on toteutettu ja tällä hetkellä valmistellaan hankkeen loppuraporttia.

Verkkokysely lokakuussa keräsi 136 vastausta. Loka-, marras- ja tammikuussa järjestetyissä kumppanuuspöytätilaisuuksissa kuntalaiset ja viranhaltijat tutkivat kyselyn vastauksia, perehtyivät kirjaston nykyisiin toimintoihin ja tiloihin ja työstivät unelmaa yhteensä kolmessa tapaamisessa. Kumppanuuspöytä on toimintatapa, jossa ihmiset eri tahoilta (esim. asukkaat, yrittäjät, yhdistykset, kylien edustajat tms. ryhmä, viranhaltijat, luottamushenkilöt) kokoontuvat ratkaisemaan ongelmaa tai kehittämään haluttua asiaa neutraalien fasilitoijien tuella.

Ensimmäisessä kumppanuuspöydässä poimittiin verkkokyselyn tuloksista jatkotyöskentelyn pohjaksi oheisen kuvan mukaisia asioita ja teemoja. Kaikki hankkeen aikana kerätty tieto ja mielipiteet on siis huomioitu kumppanuuspöydän työskentelyssä.

visualisointi verkkokyselyssä esiin nousseista teemoista

Verkkokyselyn visuaalisen yhteenvedon voi kokonaisuudessaan lukea täältä. Yhteenvedossa on mukana myös ensimmäisen kumppanuuspöydän aikana kerättyä tietoa ja tunnelmia sekä koonti kahdesta teemahaastattelusta, jotka hankkeeseen liittyen tehtiin. Verkkokyselyyn vastanneiden kesken arvotaan helmikuun alussa kolme Mäntsälä -yllätyskassia, jotka sisältävät mm. 2 elokuvalippua ja upouusia Mäntsälä-tuotteita. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Verkkokyselyssä koottu aineisto tulee vielä edelleen jalostumaan. Ryhmittelyn, teemoittelun, jatkoideoinnin ja rajaamisen kautta kumppanuuspöydän osallistujien yhteisen työskentelyn tuloksena syntyy unelma uudesta kirjastosta, joka esitellään Mäntsälän kunnan päättäjille maaliskuun 2023 alkupuolella. Unelma ja hankkeen loppuraportti julkaistaan myös kirjaston nettisivuilla sen valmistuttua.

Unelmoidaan Uudesta -hanke on osallistavan vuoropuhelun ja eri toimijoiden välisen kumppanuuden avulla toteutettava taustoittava suunnitteluprojekti Mäntsälän kirjastoon liittyen. Hankkeen loppuraportti tulee olemaan osa kirjaston tiloihin ja toimintoihin liittyvää tarveselvitystä, joka käynnistyy kunnassa vuoden 2023 aikana. Mäntsälä on saanut rahoitusta Unelmoidaan Uudesta -hankkeeseen Aluehallintovirastosta.

Lisätietoja:
Anu Järvi, kirjastopalvelujohtaja, Mäntsälän kunta, anu.jarvi(at)mantsala.fi
Tanja Korvenmaa, fasilitoija, Osana yhteistä ratkaisua Oy, tanja(at)osana.fi
Hankkeen info kirjaston nettisivuilla.