Unelmoidaan uudesta -hanke

Viimeksi muokattu: 20.3.2023
Millaista kirjastoa Mäntsälässä tarvitaan? Tarpeista ja toiveista on voinut kertoa verkkokyselyllä ja osallistumalla kumppanuuspöytiin. Nyt on hankkeen tulosten ja unelman esittelyn aika!

Unelmoidaan uudesta -hankkeen loppuraportti ja kuntalaisten muotoilema unelma uudesta kirjastosta on valmistunut. Voit tutustua unelmaan tästä. Työskentelyyn osallistuneilla kuntalaisilla on ollut uskomattoman monipuolisia, oivaltavia ja toteuttamiskelpoisia ajatuksia siitä, millainen olisi juuri Mäntsälään sopiva ja kuntalaisia parhaalla mahdollisella tavalla palveleva unelmien kirjasto ja kohtaamispaikka.

Unelma ja hankkeen tulokset esitellään kunnanvaltuustolle maanantaina 20.3. valtuuston kokouksen jälkeen n. klo 18. Tilaisuus pidetään valtuustosalissa kunnantalolla, osoitteessa Heikinkuja 4. Kokous on kaikille avoin, mutta sitä voi seurata myös livenä netistä, täältä: https://www.mantsala.fi/asiointi-ja-paatoksenteko/toimielimet/kunnanvaltuusto/

Ohita upote

Unelmoidaan uudesta -hankkeen esittelyvideo.

Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Unelmointiin osallistuminen on ollut mahdollista kahdella tavalla

Verkkokysely
Verkkokyselyyn tuli 136 vastausta vastausajan päättymiseen mennessä lokakuussa 2022.  Vastaajien kesken arvotaan helmikuun 2023 alkupuolella kolme Mäntsälä -yllätyskassia, jotka sisältävät mm. 2 elokuvalippua ja upouusia Mäntsälä-tuotteita!
Lue ja katso tästä verkkokyselyn vastausten koonti ja visualisointi.

Työpajat / kumppanuuspöydät
(to 27.10.2022 klo 17.30-20, ti 22.11.2022 klo 17.30-20 ja to 19.1.2023 klo 17.30-20) Kumppanuuspöytiin valittiin mukaan ilmoittautuneiden joukosta mahdollisimman edustava otos kuntalaisista.

Unelmoidaan uudesta -verkkokyselyllä ja työpajoissa kuviteltiin yhdessä mitä kaikkea tulevaisuuden kirjasto Mäntsälässä voisi tarjota. Millainen kirjasto tukisi parhaiten mäntsäläläisten sujuvaa arkea, yhteisöllisyyttä ja kehittymistä?

Mukaan unelmointiin haluttiin paljon erilaisia näkökulmia. Tuloksena on yhteinen suositus kirjaston varsinaisen tilasuunnitelman tekijöille ja päätöksentekijöille, jos päätös uudesta kirjastosta tai kirjastotilojen siirtämisestä tehdään.

Taustatietoa hankkeesta

Syyskuussa 2021 tehdyssä valtuustoaloitteessa pyydettiin Mäntsälän kunnanvaltuustoa aloittamaan selvitystyö kirjaston siirtämisestä väljempiin tiloihin.

Mäntsälän kirjasto on toiminut nuorisotiloiksi tarkoitetuissa tiloissa väliaikaisesti vuodesta 1993 ja se oli vuoden 2021 kansallisten kirjastotilastojen (linkki vie ulos sivustolta) mukaan asukaslukuun suhteutettuna Suomen pienin kirjasto.

Nykyisissä tiloissa kirjaston on vaikea tarjota kirjastolain edellyttämiä tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn tai kansalaistoimintaan.

Kirjastolain (linkki vie ulos sivustolta) tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin; tiedon saatavuutta ja käyttöä; lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa; mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen; sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Unelmoidaan uudesta -työpajoissa ja verkkokyselyssä ei suunnitella uutta kirjastorakennusta tai vanhojen tilojen peruskorjausta, eli osallistujien ei tarvitse olla rakentamisen tai suunnittelun ammattilaisia. Tuotoksia käytetään tilasuunnittelun tukena, jos päätös uudesta kirjastosta aikanaan tehdään.

Unelmoidaan uudesta -hankkeen rahoituksen on myöntänyt Aluehallintovirasto ja sen käytännön toteuttajana toimii Osana yhteistä ratkaisua Oy yhdessä kirjaston henkilökunnan kanssa.

Lisätietoja:
Anu Järvi, kirjastopalvelujohtaja, Mäntsälän kunta, anu.jarvi(at)mantsala.fi
Tanja Korvenmaa, fasilitoija, Osana yhteistä ratkaisua Oy, tanja(at)osana.fi