Mäntsälässä kootaan asukkaiden unelmia kirjastosta

4.10.2022

Millaiset kirjastopalvelut ja toiminnot auttaisivat sinua oppimisessa, harrastamisessa, työskentelyssä tai kansalaistoiminnassa? Mäntsälässä halutaan saada kuntalaisten tarpeet ja toiveet kerätyksi yhteen Unelmoidaan uudesta -verkkokyselyllä ja työpajoilla.

Omista toiveistaan pääsee helposti kertomaan verkkokyselyssä su 23.10.2022 mennessä. Unelmointiin voi osallistua myös ilmoittautumalla kiinnostuneeksi tulemaan mukaan Unelmoidaan uudesta -työpajoihin, jossa tuodaan joukko erilaisia mäntsäläläisiä yhteen keskustelemaan kirjasto-unelmistaan ja vetämään yhteen kyselyssä karttunutta tietoa.

Unelmoidaan uudesta -hankkeessa ei ole tarkoitus vielä suunnitella uusia tiloja, vaan hankkeen lopputuloksena on kuntalaisten ja kirjaston käyttäjien yhteinen unelma tulevasta kirjastosta. Tunnistettujen tarpeiden ja toiveiden pohjalta Mäntsälän päättäjien ja viranomaisten on hyvä mahdollisuuksien mukaan jatkaa tarkempaa suunnittelua.

”Kirjasto saa yleensä myönteistä palautetta, mikä tietysti lämmittää mieltä, mutta meitä kirjastossakin kiinnostaa kehittyä ja kehittää. Toivoisimme saavamme ideoita ja ajatuksia laidasta laitaan. Minkälainen olisi mäntsäläläisten näköinen kirjasto?” Kirjastopalvelujohtaja Anu Järvi-Uutela sanoo.

Nykyisissä kirjaston tiloissa on vaikea toteuttaa kirjastolain vaatimuksia. Järvi-Uutela jatkaa: “Kirjaston kuuluu olla kaikille saavutettavissa oleva, turvallinen ja yhteinen paikka, jossa voi myös harrastaa, kokoontua ja toteuttaa esim. kulttuurikasvatussuunnitelman mukaista toimintaa. On tärkeää, että kuntalaiset pääsevät mukaan heille parhaiten sopivien kirjaston toimintojen ja palveluiden ideointiin.”

Kirjastolain (2017) tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, edistää tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä edistää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta (OKM).

Mäntsälän kirjasto on vuoden 2021 kansallisten kirjastotilastojen mukaan asukaslukuun suhteutettuna Suomen pienin kirjasto. Se on toiminut nuorisotiloiksi tarkoitetuissa tiloissa väliaikaisesti vuodesta 1993. Syyskuussa 2021 tehdyssä valtuustoaloitteessa pyydettiin Mäntsälän kunnanvaltuustoa aloittamaan selvitystyö kirjaston siirtämisestä väljempiin tiloihin.

Unelmoidaan Uudesta -hanke on osallistavan vuoropuhelun ja eri toimijoiden välisen kumppanuuden avulla toteutettava taustoittava suunnitteluprojekti. Mäntsälä on saanut rahoitusta Unelmoidaan Uudesta -hankkeeseen Aluehallintovirastosta.

Osallistu verkkokyselyyn (linkki lomakkeeseen, avoinna 23.10.22 saakka)

Lisätietoja Unelmoidaan uudesta -hankkeesta

YouTube-video: Antti kertoo lisää aiheesta