Mäntsälän kunnanvaltuuston 12.12.22 kokouksen päätökset

14.12.2022 päätöksenteko

Päätöstiedote koskee kunnanvaltuuston 12.12.22 kokousta, jonka päätöksistä tiedotetaan epävirallisesti ennen kuin pöytäkirja on tarkastettu ja julkaistu.

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen mukaan seuraavat asiat:

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 Työjärjestyksen hyväksyminen

4 Yleiskaava 2050: yleiskaavatyön linjausten tarkistaminen

5 Vaikuttamistoimielimiä koskeva hallintosäännön muutosesitys

6 Ero luottamustehtävästä / Turunen Joel Valittiin tilalle Jani Nurisalo.

7 Ilmoitusasiat

8 Kotouttamisohjelma

9 Talousarviomuutos, Nivos Oy:n pääomalainan koron perimättä jättäminen

10 Hallintosäännön muutosesitys / Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

 

 

Tarkastetun pöytäkirjan julkaisu:

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 16.12.2022

Lisätietoja:

Lisätietoja kokouspäätöksistä antaa hallintojohtaja Esa Siikaluoma p. 040 3145201 (esa.siikaluoma@mantsala.fi)

Lue myös