Mäntsälän kunnanvaltuuston 6.2.23 kokouksen päätökset

8.2.2023 päätöksenteko

Päätöstiedote koskee kunnanvaltuuston 6.2.2023 kokousta, jonka päätöksistä tiedotetaan epävirallisesti ennen kuin pöytäkirja on tarkastettu ja julkaistu.

Linkki esityslistaan/pöytäkirjaan.

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen mukaan seuraavat asiat:

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 Työjärjestyksen hyväksyminen
4 Lisämääräraha maanhankintaan vuodelle 2023

5 Vastaus Uudenmaan ELY-keskuksen esitykseen pakolaisten ja kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoon varautumisesta, kuntapaikoista päättämisestä ja lisäkuntapaikoista vuodelle 2023
Päätös:  Kuntapaikkojen määrä päätettiin 30.

6 Nivos Oy:n yhtiökokousedustaja ja hallitusvalinnat / asiantuntijajäsenen ero ja uuden jäsenen nimeäminen ehdolle hallitukseen

7 Hallintosäännön muutosesitys / Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalue
Päätös: Tarkennettiin hallintosääntöön nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo kv:n kokouksissa.

8 Hallintosäännön muutos / 7 luku Toimivalta henkilöstöasioissa 5 b § Virkaan ottaminen virkaan valitun irtisanouduttua ennen virantoimituksen alkamista
9 Aloite / Yläkoulujen ja lukion aamupala
10 Aloite / Häiriötön opiskelutila
11 Valtuustoaloite mopoalueen perustamisesta Mäntsälään
12 Valtuustoaloite Lasten liikennepuiston perustaminen
13 Ilmoitusasiat

Tarkastetun pöytäkirjan julkaisu:
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 10.2.2023

Lisätietoja: 
Lisätietoja kokouspäätöksistä antaa hallintojohtaja Esa Siikaluoma p. 040 3145201 (esa.siikaluoma@mantsala.fi)

Lue myös