Mäntsälän kunnanvaltuuston 24.10.22 kokouksen päätökset

26.10.2022 päätöksenteko

PÄÄTÖSTIEDOTE  Kunnanvaltuusto 25.10.2022

Päätöstiedote koskee kunnanvaltuuston 24.10.2022 kokousta, jonka päätöksistä tiedotetaan epävirallisesti ennen kuin pöytäkirja on tarkastettu ja julkaistu.

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen mukaan seuraavat asiat:

1  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

3  Työjärjestyksen hyväksyminen/ § 10 käsitellään 4 §:nä.

4 Kiljavan Sairaala Oy, osakassopimuksen päivittäminen

5  Lisämääräraha maanhankintaan vuodelle 2022

6  Periaatteet kunnan kiinteän omaisuuden myymisestä ja vuokralle antamisesta / kunnan asunto- ja yritystontit

7  Kunnan hallintosääntö  / Lisättiin kunnanhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät 9 §: hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat, jotka kootaan erilliseen toimintaohjeeseen.

8  Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokousajankohdat vuonna 2023

9  Valtuustoaloite Kunnantalon asiakaspaikkojen lisääminen ja työntekijöiden autopaikat

10 Valtuustoaloite kunnan omistaman sähköyhtiö Nivos Oy:n asiakkaiden auttamisesta sähkökriisissä

11  Ilmoitusasiat  / Kunnan asukasillat 2.11. sekä 24.11. , Kunnantalon avoimet ovet 30.11. , Valtuustoaloite: Mopoalueen perustaminen

Tarkastetun pöytäkirjan julkaisu:
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 28.10.2022

Lisätietoja:
Lisätietoja kokouspäätöksistä antaa hallintojohtaja Esa Siikaluoma p. 040 3145201 (esa.siikaluoma@mantsala.fi)

Lue myös