Mäntsälän kunnanvaltuuston 11.12.23 kokouksen päätökset

13.12.2023 päätöksenteko

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen mukaan seuraavat asiat:

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 Työjärjestyksen hyväksyminen

4 Tilintarkastuskertomus 2023, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen, Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymä

5 Arviointikertomus 2023, Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymä

6 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän loppuselvitys

7 Talousarviomuutokset vuoden 2023 talousarvioon

8 Toimistosihteerin tehtävän muuttaminen viraksi

9 Lapsen hyvinvoinnin ja tuen asiantuntijan viran perustaminen

10 Varavaltuutettujen määrääminen

11 Ilmoitusasiat

 

Tarkastetun pöytäkirjan julkaisu:

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 15.12.2023

Lisätietoja:

Lisätietoja kokouspäätöksistä antaa hallintojohtaja Esa Siikaluoma p. 040 3145201 (esa.siikaluoma@mantsala.fi)

Lue myös