Mäntsälän kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2023 hyvässä yhteishengessä

18.11.2022 päätöksenteko

Valtuuston kokouksessa 14.11 tehtiin vain pieniä muutosesityksiä kunnanhallituksen esitykseen ja talousarvio hyväksyttiinkin hyvässä yhteishengessä. Vuosi 2023 on poikkeuksellisen hyvä kuntataloudessa ja myös Mäntsälän kunnan talousarvio osoittaa vuodelle 2023 ylijäämää 7,2 milj. euroa. Vuosikatteella (16,2 milj. euroa) pystytään lainakantaa lyhentämään 6,7 milj. eurolla ja kattamaan kunnan vuodelle 2023 suunnitellut investointimenot (9,6 milj. euroa).

Valtuusto päätti alentaa vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosenttia 0,70 prosentista 0,65 prosenttiyksikköön. Muilta osin kiinteistöveroprosentit pysyvät samana. Kunnallisveroprosentti tippuu 8,36 prosenttiin ja loppuosa 12,64 % kunnallisverorahoituksesta siirtyy hyvinvointialueiden rahoitukseen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2023 alussa toimintansa aloittaville hyvinvointialueille.

Mäntsälän toimintatuloista ja toimintamenoista koostuva toimintakate pienenee 59 prosentilla verrattuna vuoden 2022 tilinpäätösennusteeseen. Verorahoitus (valtionosuudet ja verotulot) puolittuvat. Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue on jatkossa kunnan suurin palvelualue sekä menoilla että henkilöstömäärällä mitattuna.

Kunnan nykyinen strategia hyväksyttiin joulukuussa 2021 valtuustossa ja vuoden 2023 talousarviossa tavoitteita täsmennettiin vain muutaman mittarin osalta helpommin seurattaviksi. Asetetut tavoitteet ohjaavat luottamushenkilöitä, viranhaltijoita ja työntekijöitä tekemään Mäntsälästä kasvavan ja kehittyvän, parhaan arjen paikkakunnan.

 

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Hannu Laurila hannu.laurila@mantsala.fi, puh. 040 314 5200

Talousjohtaja Riitta Samola riitta.samola@mantsala.fi, puh. 040 314 5205

 

Mäntsälän talousarvio 2023 (.pdf)

 

 

Read also