Mäntsälän kunnanhallituksen 9.10.23 kokouksen päätökset

10.10.2023 päätöksenteko

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen mukaan seuraavat asiat:

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 Takauksen antaminen Nivos Verkot Oy:n lainalle

4 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2023

5 Maa-alueen ostaminen kunnalle / määräalat kiinteistöstä Jurvala 505-407-10-192

6 Lisämääräraha maanhankintaan vuodelle 2023

7 MAL 2023-suunnitelman hyväksyminen / Lisättiin päätökseen maininta kielteisestä kannasta ruuhkamaksujen osalta.

8 Pysäköinninvalvonnan järjestäminen Mäntsälän kunnan alueella /  Asia palautettiin takaisin valmisteluun.

9 Mäntsälän kunnan lausunto pelastustoimen palvelutasopäätösluonnokseen

10 Tilatarveselvitys, ohjausryhmän nimeäminen / Ryhmään nimettiin edustajat kv:n ja kh:n puheenjohtajat, lautakuntien pj:t sekä viranhaltijoista kunnanjohtaja, tekninen johtaja, sivistysjohtaja ja talousjohtaja. Ryhmän sihteerinä toimii opetuspäällikkö.

11 Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokousajankohdat vuonna 2024

12 Lautakuntien pöytäkirjat

13 Ilmoitusasiat

 

Tarkastetun pöytäkirjan julkaisu:

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 12.10.2023

Lisätietoja:

Lisätietoja kokouspäätöksistä antaa hallintojohtaja Esa Siikaluoma p. 040 3145201 (esa.siikaluoma@mantsala.fi)

Lue myös