Mäntsälän kunnanhallituksen 8.5.23 kokouksen päätökset

10.5.2023 päätöksenteko

Päätöstiedote koskee kunnanhallituksen 8.5.2023 kokousta, jonka päätöksistä tiedotetaan epävirallisesti ennen kuin pöytäkirja on tarkastettu ja julkaistu.

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen mukaan seuraavat asiat:

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta / Valittiin Annika Warras-Stjernvall ja Katri Manninen.

3 Mäntsälän osavuosikatsaus 1/2023 ja talousarviomuutokset

4 Haaparanta asemakaavamuutos / Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen

5 Kaavoituskatsaus 2023

6 Lausunto Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman MAL 2023 -luonnoksesta sekä sen vaikutusten arviointiselostuksesta

7 Keski-Uudenmaan kuntien TE-palvelut 2024, järjestämismallivaihtoehdot / Kh päätti lausuntonaan, että ensisijainen järjestämistapa tulee olla isäntäkuntamalli ja Järvenpään kaupunki vastuukuntana.

8 Mäntsälän Jäähalli Oy:n yhtiökokousedustaja ja hallitusvalinnat

9 Perinnön hakeminen valtiolta

10 Vaikuttamistoimielinten toimintakertomukset

11 Valtuustoaloite asianmukaisten väistötilojen saamiseksi Myllymäen koululle sekä tilaselvityksen ja koulun tulevaisuuden ratkaisemisen kiirehtimiseksi

12 Viranhaltijapäätökset

13 Lautakuntien pöytäkirjat

14 Ilmoitusasiat

 

Tarkastetun pöytäkirjan julkaisu:

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 11.5.2023

Lisätietoja:

Lisätietoja kokouspäätöksistä antaa hallintojohtaja Esa Siikaluoma p. 040 3145201 (esa.siikaluoma@mantsala.fi)

Lue myös