Mäntsälän kunnanhallituksen 7.12.22 kokouksen päätökset

9.12.2022 päätöksenteko

Päätöstiedote koskee kunnanhallituksen 7.12.2022 kokousta, jonka päätöksistä tiedotetaan epävirallisesti ennen kuin pöytäkirja on tarkastettu ja julkaistu.  

PÄÄTÖSTIEDOTE  Kunnanhallitus 8.12.2022

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen mukaan seuraavat asiat:

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 Kotouttamisohjelma Täydennyksellä päivitettiin tilastotiedot ohjelmaan.

4 Hallintosäännön muutosesitys / Sivistys- ja hyvinvointipalvelut Täydennyksellä päivitettiin liitteeseen kulttuuriasioiden siirto kh:n alle.

5 Talousarviomuutos, Nivos Oy:n pääomalainan koron perimättä jättäminen

6 Ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2023 eduskuntavaaleissa

7 Eteva kuntayhtymän yhtymäkokousedustaja Valittiin Tapio Havula, varalle Eero Kokko.

8 Viranhaltijapäätökset

9 Lautakuntien pöytäkirjat

10 Ilmoitusasiat

 

Tarkastetun pöytäkirjan julkaisu:

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 12.12.2022

 

Lisätietoja:

Lisätietoja kokouspäätöksistä antaa hallintojohtaja Esa Siikaluoma p. 040 3145201 (esa.siikaluoma@mantsala.fi)

 

Read also