Mäntsälän kunnanhallituksen 30.10.23 kokouksen päätökset

1.11.2023 päätöksenteko

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen mukaan seuraavat asiat:

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

4 Kapulin tontin myynti / kortteli 2315 / Tokmanni

5 Mäntsälän osavuosikatsaus 3/2023 ja talousarviomuutokset

6 Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2027  / Asian käsittelyä jatketaan 6.11. kokouksessa.

7 Veroprosenttien määrääminen vuodelle 2024 / Asian käsittelyä jatketaan 6.11. kokouksessa.

8 Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2024 presidentinvaalissa

9 Valtuustoaloite Oppiraportti Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän toiminnasta

10 Viranhaltijapäätökset

11 Lautakuntien pöytäkirjat

12 Ilmoitusasiat

 

Tarkastetun pöytäkirjan julkaisu:

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 2.11.2023

Lisätietoja:

Lisätietoja kokouspäätöksistä antaa hallintojohtaja Esa Siikaluoma p. 040 3145201 (esa.siikaluoma@mantsala.fi)

Lue myös