Mäntsälän kunnanhallituksen 27.3.23 kokouksen päätökset

29.3.2023 päätöksenteko

Päätöstiedote koskee kunnanhallituksen 27.3.2023 kokousta, jonka päätöksistä tiedotetaan epävirallisesti ennen kuin pöytäkirja on tarkastettu ja julkaistu.

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen mukaan seuraavat asiat:

1  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano
4 Mäntsälän kunnan vuoden 2022 tilinpäätös
5 Henkilöstökertomus 2022
6 Ikäihmisten neuvosto 2021 – 2025 / Mäntsälän seurakunnan edustajan nimeäminen
7 Keskusvaalilautakunnan vaali vuosille 2021-2025 / ero ja uuden jäsenen nimeäminen
8 KUUMA-johtokunnan nimittäminen 2023-2025 / Nimettiin asemavaltuutuksen perusteella, kv puheenjohtaja Pihla Keto-Huovinen, varalla Tytti Laine, kh puheenjohtaja Tapio Havula, varalla Satu Lampi.
9 Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, yhtiökokousedustajan nimeäminen / Nimettiin Esa Siikaluoma,  varalla Juha Tynjä.
10 Valtuustoaloite Tiedonkulun parantaminen kunnassamme hyvinvointialueen asioista
11 Valtuustoaloite: Vaikutusten arviointi osaksi Mäntsälän kunnan tarkastuslautakunnan tehtävää
12 Valtuustoaloite asianmukaisten väistötilojen saamiseksi Myllymäen koululle sekä tilaselvityksen ja koulun tulevaisuuden ratkaisemisen kiirehtimiseksi
13 Viranhaltijapäätökset
14 Lautakuntien pöytäkirjat
15 Ilmoitusasiat

Lisätiin maanpuolustuskurssin edustajat sekä toimiohje Mäntsälän Toimistotalo Oy yhtiökokoukseen kunnan lisäjäsenen (Tapio Havula) nimeämiseksi.

Tarkastetun pöytäkirjan julkaisu:

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 30.3.2023

Lisätietoja:

Lisätietoja kokouspäätöksistä antaa hallintojohtaja Esa Siikaluoma p. 040 3145201 (esa.siikaluoma@mantsala.fi)

Lue myös