Mäntsälän kunnanhallituksen 24.4.23 kokouksen päätökset

25.4.2023 päätöksenteko

Päätöstiedote koskee kunnanhallituksen 24.4.2023 kokousta, jonka päätöksistä tiedotetaan epävirallisesti ennen kuin pöytäkirja on tarkastettu ja julkaistu.

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen mukaan seuraavat asiat:

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin Katri Manninen ja Niina Pohjonen.

3 Liittyminen Hanselin polttonesteiden säiliötoimitukset 2024-2026 (2028) yhteishankintaan

4 Kunnan perintö- ja testamenttivarojen käyttösuunnitelma

5 Mäntsälän kunnan johtavassa asemassa olevat viran- ja toimenhaltijat ja työaikakorvausten suorittamista koskevat rajoitukset 1.5.2023 alkaen

6 Ilmoitusasiat

Lisättiin otto-oikeuspykälä ja hyväksyttiin 21.4. asti päätökset.

 

Tarkastetun pöytäkirjan julkaisu:

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 27.4.2023

Lisätietoja:

Lisätietoja kokouspäätöksistä antaa hallintojohtaja Esa Siikaluoma p. 040 3145201 (esa.siikaluoma@mantsala.fi)

Lue myös