Mäntsälän kunnanhallituksen 18.12.23 kokouksen päätökset

20.12.2023 päätöksenteko

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen mukaan seuraavat asiat:

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

4 Lausunto Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2025-2032

5 Korttelin 210 tontin 3 varaaminen KAS kodit Oy:lle / kiinteistö K210T3 505-407-11-1645 / Keskustie 17

6 Sahajärven metsäalueen myynti suojelutarkoitukseen / kiinteistön Alastalo 505-401-5-50 määräala sekä alueen metsästysvuokrasopimuksen irtisanominen Palautettiin uudelleen valmisteluun.

7 As Oy Hampputöyryn osakkeiden myynti

8 Nivos Verkot Oy lainan maksuajan pidentäminen

9 Vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen / kunnanhallitus

10 Viranhaltijapäätökset

11 Ilmoitusasiat

12 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Fingrid Oyj:n 400 kilovoltin voimajohtohanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

13 Mäntsälän strateginen yleiskaava 2050: osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivitys

14 Kaunislaakso asemakaavan muutos / Kaavatyön keskeyttäminen

15 Rakennusjärjestyksen uusiminen/Käynnistäminen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen

 

Tarkastetun pöytäkirjan julkaisu:

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 21.12.2023.

Lisätietoja:

Lisätietoja kokouspäätöksistä antaa hallintojohtaja Esa Siikaluoma p. 040 3145201 (esa.siikaluoma@mantsala.fi)

Lue myös