Mäntsälän kunnanhallituksen 13.3.23 kokouksen päätökset

15.3.2023 päätöksenteko

Kunnanhallitus 14.3.2023

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen mukaan seuraavat asiat:

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 Liittyminen Sarastian yhteishankintaan koskien vartiointi- ja turvapalveluita
4 Koulu- ja askartelutarvikkeet 2024-2026 (2028) -puitejärjestely
5  Nivos Verkot Oy:n esitys kunnan ja yhtiön välisistä lainajärjestelyistä
6 Elinkeino- ja työllisyysohjelma 2023 – 2026
7 Vammaisneuvosto 2021 – 2025 / uuden jäsenen nimeäminen
8 Nuorisovaltuusto 2023 – 2024
9 Ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2023 eduskuntavaaleissa
10 Vuoden 2022 kulttuuriteko
11 Valtuustoaloite 12.12.2022 talviajan kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureittien kunnossapito
12 Vuoden 2022 aikana tehdyt valtuustoaloitteet, niiden käsittelyvaiheet ja toimenpiteet
13  Lautakuntien pöytäkirjat
14 Ilmoitusasiat

Tarkastetun pöytäkirjan julkaisu:

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 16.3.2023

Lisätietoja: 
Lisätietoja kokouspäätöksistä antaa hallintojohtaja Esa Siikaluoma p. 040 3145201 (esa.siikaluoma@mantsala.fi)

Lue myös