Mäntsälän kunnanhallituksen 11.3.24 kokouksen päätökset

13.3.2024 päätöksenteko

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen mukaan seuraavat asiat:

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 Paikallinen sopimus lomarahojen maksamisajankohdan muutoksesta

4 Maanvuokrasopimuksen uusiminen / määräala kiinteistöstä Alastalo 505-401-5-50 / Mäntsälän VPK

5 Toimivallan delegointi Järvenpään kaupungille Keski-Uudenmaan työllisyysaluetta koskevissa hankinta-asioissa

6 Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa

7 Koha-Suomi Oy:n osakassopimuksen muutos

8 UNICEFin lapsiystävällinen kunta -malliin hakeminen
Lähetetään tiedoksi valtuustolle.

9 Lautakuntien pöytäkirjat

10 Ilmoitusasiat

Tarkastetun pöytäkirjan julkaisu: 
Tarkastettu pöytäkirja (avautuu Dynasty-palveluun) on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 14.3.2024

Lisätietoja: 
Lisätietoja kokouspäätöksistä antaa hallintojohtaja Esa Siikaluoma p. 040 3145201 (esa.siikaluoma@mantsala.fi)

Lue myös