Kunnanhallituksen 28.8.23 kokouksen päätökset

29.8.2023 päätöksenteko

Kunnanhallitus 29.8.2023

 

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen mukaan seuraavat asiat:

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 Mäntsälän osavuosikatsaus 2/2023 ja talousarviomuutokset

4 Mäntsälän Jäähalli Oy:n talouden tasapainottaminen

5 Koronvaihtosopimus lainaan 21133/22

6 Vuoden 2022 arviointikertomus

7 Suppala kiinteistön myynti

8 Ikäihmisten neuvosto 2021 – 2025 / Mäntsälän seurakunnan edustajan ero ja uuden edustajan nimeäminen

9 Hallinnon palvelualueen toimintasäännön päivittäminen

10 Aloite / Yläkoulujen ja lukion aamupala Aloite jää kesken ja päätetään talousarvion käsittelyn yhteydessä.

11 Valtuustoaloite Skeittirampin perustaminen

12 Viranhaltijapäätökset

13 Lautakuntien pöytäkirjat

14 Ilmoitusasiat

 

Tarkastetun pöytäkirjan julkaisu:

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 31.8.2023

Lisätietoja:

Lisätietoja kokouspäätöksistä antaa hallintojohtaja Esa Siikaluoma p. 040 3145201 (esa.siikaluoma@mantsala.fi)

Lue myös