Kunnanhallituksen kokous 15.4.24 päätökset

17.4.2024 päätöksenteko

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen mukaan seuraavat asiat:

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta
 3. Nivos -konsernin omavaraisuuden kohentaminen
 4. Lausunnon antaminen ARA:lle KAS Kodit Oy:n korkotukilainahakemukseen / Keskuskatu 17
 5. Veturin yritysalueen tontin 2302-2 rakentamisvelvoiteasiat / kiinteistö 505-407-3-280 / Circulation Oy
 6. Kapulin yritysalueen korttelin 2314 tontin 2 vuokraaminen / määräalat kiinteistöstä Kapuli 505-407-3-250 ja Kulmakolmio 505-407-3-259 / Mikkola Capital Oy
 7. Yritystontin myynti Mäntsälänportin alueelta / kortteli 2002 / määräalat kiinteistöstä Kolmikas 505-407-5-56 ja lunastusyksiköstä Liikennealue 505-407-5-82
 8. Nuorisovaltuusto 2023 – 2024
 9. Vuoden 2023 aikana tehdyt kuntalaisaloitteet
 10. Viranhaltijapäätökset
 11. Lautakuntien pöytäkirjat
 12. Ilmoitusasiat

Tarkastetun pöytäkirjan julkaisu:

Tarkastettu pöytäkirja (linkki vie Dynasty-palveluun) on nähtävillä Dynasty-tietopalvelussa 16.4.2024

Lisätietoja:

Lisätietoja kokouspäätöksistä antaa hallintojohtaja Esa Siikaluoma p. 040 3145201 (esa.siikaluoma@mantsala.fi)

Lue myös