Mäntsälän kunnanhallituksen 29.4.2024 kokouksen päätökset

30.4.2024 päätöksenteko

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen mukaan seuraavat asiat:

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

4 Tasalan alueen asemakaava ja asemakaavamuutos / Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen

5 Vuotavantie 1 asemakaavamuutos / Kaavatyön käynnistäminen

6 Kotokartanon asemakaavamuutoksen lakkauttaminen

7 Karhulanmäen asemakaavamuutoksen lakkauttaminen

8 Kaavoituskatsaus 2024

9 Vuoden 2024 europarlamenttivaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen / Asian käsittely 13.5. kh:n kokous.

10 Tiedonhallinnan toimintaohje

11 Mäntsälän kunnan tiedonohjaussuunnitelman (TOS) hyväksyminen

12 Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, osakassopimuksen hyväksyminen

13 Valtuustoaloite Pirunkallion seudun ja lähialueiden kaavoittamisesta puistoalueeksi

14 Valtuustoaloite toisen asteen maksuttomuudesta Mäntsälässä

15 Valtuustoaloite maksuttomasta toisen asteen opetuksesta Mäntsälässä

16 Viranhaltijapäätökset

17 Lautakuntien pöytäkirjat

18 Ilmoitusasiat

 

Tarkastetun pöytäkirjan julkaisu:

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 3.5.2024

Lisätietoja:

Lisätietoja kokouspäätöksistä antaa hallintojohtaja Esa Siikaluoma p. 040 3145201 (esa.siikaluoma@mantsala.fi)

Lue myös