Kotokunta Oy avaa syyskuun alusta lähtien Mäntsälässä hajautetun vastaanottokeskuksen ukrainalaisille

24.8.2022 maahanmuutto

Mäntsälän kunnassa aloittaa toimintansa 1.9.22 Kotokunta Oy niminen vastaanottokeskuspalveluiden tuottaja.

Kotokunta Oy on vastaanottokeskuspalveluiden tuottaja, jonka toimintamalli perustuu asuntopohjaiseen vastaanottomalliin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että pakolaiset asutetaan suoraan asuntoihin. Kotokunta Oy tarjoaa vastaanottolain mukaiset palvelut, joista tärkeimpinä majoitus asunnoissa, asumisohjaus sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Vastaanottokeskus on osa Järvenpään vastaanottokeskusta.

Mäntsälässä on kyseessä ns. hajasijoitusmalli eli asunnot tulevat sijaitsemaan eri puolilla kuntaa. Alustava majoituskapasiteetti on suunniteltu noin 100 henkilön tarpeisiin. Tällä hetkellä Mäntsälässä on majoitettuna sekä kunnan vuokraamissa asunnoissa että kotimajoituksessa yhteensä n. 60 ukrainalaista.

Kotokunta Oy saa toimeksiantonsa suoraan Maahanmuuttovirastolta ja siksi se noudattaa toiminnassaan viraston antamia ohjeistuksia.

Vastaanottopalveluissa henkilö voi asua niin kauan kuin hänellä on tilapäisen suojelun päätös voimassa.

Mikäli yksityismajoituksessa oleva tilapäistä suojelua saava tai turvapaikanhakija haluaa siirtyä vastaanottokeskukseen järjestämään majoitukseen, tulee hänen pyytää siirtoa Järvenpäähän siitä vastaanottokeskuksesta, jossa hän sillä hetkellä on kirjoilla, lisätietoja www.kotokunta.fi.

Kunnan ja Kotokunnan välinen yhteistyö:

Mäntsälän kunnan tällä hetkellä vuokraamat asunnot tilapäistä suojelua hakeneille ukrainalaisille siirtyvät 1.9 lähtien Kotokunta Oy:n vuokraamiksi vuokra-asunnoiksi ja asukkaat siirtyvät Kotokunta Oy:n asiakkaiksi.

Kunnalle jää edelleen vastuu pakolaislasten perusopetuksesta sekä varhaiskasvatuksesta. Mäntsälän kunta on käynnistänyt perusopetuksessa valmistavan opetuksen ryhmän.

Lisäksi kunnan maahanmuuttopalvelut tarjoaa edelleen yleisneuvontaa ja ohjausta pakolaisille ja työllisyyspalvelut tarjoaa työnhakuun liittyviä palveluita.

Kierrätyspiste Ekotori, os. Yhdystie 1, Mäntsälä, jatkaa toistaiseksi toimintaansa ja ottaa vastaan tavaralahjoituksia ukrainalaisille ja turvapaikanhakijoille.

Lisätiedot:

Mäntsälän kunta: Työllisyys- ja maahanmuuttopalveluiden esihenkilö Tiina Hast, tiina.hast@mantsala.fi, 040 314 6783.

Kotokunta Oy: Järvenpään vastaanottokeskuksen johtaja Eeva Myllys, eeva.myllys@kotokunta.fi, 040 757 5510.

Lue myös