Välitä viljelijästä

Viimeksi muokattu: 4.3.2024
Ongelmien kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Välitä viljelijästä -projektin kautta saat luottamuksellista apua taloudellisiin ja henkisen hyvinvoinnin haasteisiin. Sivulla kerromme myös valtakunnallisesta Välitä viljelijästä -verkostosta, jonka periaatteisiin Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut on sitoutunut.

Välitä viljelijästä -projekti auttaa vaikeissa elämäntilanteissa

Maatalousyrittäjiä auttava Välitä viljelijästä -projekti toimii myös Uudellamaalla. Projektin kautta saat maatalousyrittäjänä maksutonta ja luottamuksellista apua silloin, kun henkiset voimavarasi tai taloudelliset resurssisi joutuvat koetukselle.

Apua saat projektityöntekijä Marko Kiiveriltä, puh. 050 329 3976 tai marko.kiiveri(at)mela.fi.

Markon kautta on muun muassa mahdollista hakea 500 euron arvoista ostopalvelusitoumusta, jolla voit ostaa asiantuntijapalveluita henkisen jaksamisen tukemiseen, taloudelliseen neuvontaan tai juridiseen neuvontaan.

Lisätietoa Melan verkkosivuilta kohdasta Välitä viljelijästä.

Välitä viljelijästä -verkosto tukee viljelijöiden hyvinvointia koko maassa

Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut liittyi keväällä 2019 mukaan valtakunnalliseen Välitä viljelijästä -verkostoon.

Verkoston tavoitteena on liittää viljelijöiden sidosryhmät ja muut viljelijöiden kanssa työskentelevät tahot verkostoon, ja tätä kautta huolehtia yhdessä viljelijöiden hyvinvoinnista.

Allekirjoitimme verkostoa ylläpitävän Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) kanssa yhteistyösopimuksen eli olemme sitoutuneita edistämään varhaisen välittämisen mallin mukaista toimintaa työssämme, ja saamme aiheesta myös koulutusta Melalta. Varhaisen välittämisen mallissa on tiivistetysti kyse siitä, että osaamme havainnoida ja ottaa puheeksi, jos havaitsemme asiakkaassa esimerkiksi uupumisen merkkejä, ja osaamme ohjata hänet eteenpäin hakemaan apua, jos siihen on tarvetta.

Lisätietoa löydät Melan verkkosivuilta kohdasta Välitä viljelijästä -verkosto.

 

Välitä viljelijästä -verkoston logo