Tukioikeuksien siirrot

14.3.2022
Tällä sivulla avaamme tukioikeuksien siirtoon liittyviä asioita, kuten miten ne tehdään, miten toimitaan eri tilanteissa ja mitä tulee ottaa huomioon.

Tukioikeuksista luovutaan

Tukioikeudet lakkaavat vuoden 2022 lopussa. Tukioikeudet ovat nyt perustuen ehtona, mutta ensi vuodesta alkaen vastaavaa perustulotukea voi saada tukikelpoisen pinta-alan perusteella.

Huomioi tukioikeuksien ostamisessa, myymisessä ja vuokraamisessa, että tukioikeudet lakkaavat 31.12.2022, jos keväällä lausunnolle tuleva hallituksen esitys saa kansallisen hyväksynnän.

Yleistä tukioikeuksien siirroista

Tukioikeuksia voidaan siirtää ainoastaan aktiiviviljelijöiden välillä (poislukien perintö-, ennakkoperintö- tai spv-tilanteet). Hallinnan siirron yhteydessä ei myöskään tarvitse enää siirtää vastaavaa määrää peltoa. Siirtohakemuksen tarvitset lomakkeen 103B.

Liitteeksi tarvitaan myös luovuttavan tilan lomake 103A, jonka saa Vipu-palvelusta tai maaseututoimesta. Lomakkeen 103A voit tukioikeuksien omistaja tulostaa itse Vipu-palvelusta. Ohjeet tulostukseen löytyvät Vipu-käyttäjän ohjeesta.

Siirtohakemuksen viimeinen jättöpäivä on yleensä kesäkuun puolivälissä, tarkka päivä kannattaa tarkistaa vuosittain, sillä siirtohakemuksella ei ole myöhästymispäiviä. Muistathan, että molemmille lomakkeille tulee molempien osapuolten allekirjoitukset.

Hallinnansiirto (vuokraus)

Tukioikeuksien hallinnansiirrossa tärkeintä on ilmoittaa vuokra-aika. Tukioikeuksia ei voi vuokrata toistaiseksi, eli lomakkeelle on ilmoitettava hallinnansiirron alkamis- ja loppumispäivä. Suullisissa sopimuksissa siirtoaika on vuoden kerrallaan. Siirtolomakkeiden lisäksi on liitteeksi tarvittaessa toimitettava peru-, kauppa- tai lahjakirja tilakaupoista. Vastaanottavalta tilalta ei tarvita kuin yhden osallisen allekirjoitus, esim. pariskunnan hallinnoidessa tilaa. Luovuttavalta tilalta tarvitaan aina kaikkien omistajien/perikunnan jäsenten allekirjoitukset.

Myynti/osto/lahjoitus

Tukioikeuksien omistuksen siirrossa tärkeintä on ruksia oikea omistuksen siirron syy, sekä kenelle tukioikeuksien hallinta omistuksen siirron myötä jää. Ja jos koko tilan tukioikeudet myydään, tulee myös muistaa ruksia ”Koko tilan siirto”-kohta luovuttajan tietojen kohdasta. Siirtolomakkeiden liitteeksi tulee myös aina liittää peru-, kauppa- tai lahjakirja. Huomioikaa myös, että tukioikeuksia ei voi siirtää maatalous- tai kiinteistöyhtymän nimiin. Tukioikeudet rekisteröidään aina henkilöiden tai oikeushenkilöiden nimiin.

Tukioikeuksien hallintaoikeus-kohdassa hallinta jää kolmannelle osapuolelle silloin, kun vuokrattu tukioikeus myydään.

Tukioikeuksien hallintaoikeus-kohdassa hallinta jää luovuttajalle silloin, kun luopuja myy tukioikeuden vastaanottajalle, mutta haluaa kuitenkin jatkaa vuokralaisena X ajan. Tällöin lomakkeelle on kirjattava vuokrauksen alkamis- ja päättymispäivät. Hallinta siirtyy sitten vastaanottajalle automaattisesti vuokrauksen päätyttyä.

Tukioikeuksien hallinnansiirron viimeisen vuoden muuttaminen

Jos hallinnansiirron viimeistä voimassaolevaa vuotta haluaa muuttaa, tehdään se tavalliseen tapaan lomakkeilla 103B ja 103A. Lomakkeet täytetään kuten yleensä hallinnansiirrossa, mutta vuokra-ajaksi korjataan uusi vuokra-aika, eli mihin päivään hallinnansiirto halutaan päättää. Lisäksi olisi hyvä laittaa lomakkeen 103B-lisätietoihin alkuperäisen hallinnansiirtopäätöksen päätösnumero. Siirron osapuolia ei voi muuttaa, paitsi silloin jos joku hallinnansiirron alkuperäisistä osapuolista on kuollut ja tilalle on muodostunut kuolinpesä. Tällöin allekirjoittajiksi tarvitaan jokainen kuolinpesän osakas.

Tiedoksi perikunnille/kuolinpesille

Tukioikeuksien omistajan kuoltua, voidaan tukioikeuksien omistajuutta jatkaa joko kuolinpesänä tai vaihtaa omistajuus perillis(t)en nimiin.

Jos kuolinpesä halutaan pitää edelleen omistajana, jokaiseen hallinnan -tai omistuksen siirtoon tarvitaan aina jokaisen perikunnan jäsenen allekirjoitus tai valtakirja. Valtakirjassa olisi hyvä lukea, että sillä on oikeus siirtää/myydä tukioikeuksia. Tarvitsemme maaseututoimeen kuitenkin ensimmäisellä siirtokerralla vainajan perukirjan kopion (tai jos perunkirjoitusta ei ole vielä tehty, riittää virkatodistuskin). Perukirjasta emme tarvitse täydellisiä tietoja, vaan sivut, joilta käy ilmi edesmenneen henkilön perilliset, miten tukioikeuksiin kohdistuva maatila/peltolohkot jaetaan, ja perikunnan jäsenten allekirjoitukset.

Jos omistaja halutaan vaihtaa, tukioikeuksien siirto riippuu siitä, miten tukioikeudet on perinnönjaossa jaettu. Näissä tapauksissa olkaa yhteydessä maaseututoimeen.