Maaseutupalveluiden ajankohtaiset asiat

Viimeksi muokattu: 29.12.2022

Opinnäytetyö hevosenlannan biotalouspotentiaalin selvittämisestä Keski-Uudenmaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella on julkaistu.

Hevosenlantaa syntyy Uudellamaalla enemmän kuin mitä nykyiset vastaanottopalvelua tarjoava yritykset pystyvät ottamaan vastaan. Alueellemme on toteutettu hevosenlannan käytön nykytilan selvitys opinnäytetyönä. Siinä selvitettiin hevosenlannan biotalouspotentiaalia teoriatiedon, alueen hevosihmisille lähetetyn verkkokyselyn ja puolistrukturoitujen asiantuntijahaastattelujen avulla, sekä tutkittiin vaihtoehtoja hevosenlannan sijoittamiseksi ja hyödyntämiseksi.

Opinnäytetyö toimii esiselvityksenä kartoitettaessa onko tarvetta käynnistää laajempi hanke helpottamaan alueella syntyvän hevosenlannan sijoittamista ja jatkokäyttöä sekä etsimään keinoja lisätä lannan biotalouspotentiaalin arvoa.

Opinnäytetyö on julkaistu nimellä HEVOSENLANNAN BIOTALOUSPOTENTIAALI Case: Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut  Jos aihe herättää mielenkiintoa tai haluat keskustella muuten aiheesta, ole yhteydessä.

Hevonen ja lannan keruuta tarhasta

Valvonnan kompastuskiviä Uudellamaalla

Uudenmaan ELY-keskuksen valvojat ovat laatineet erinomaisen pika-oppaan Uudellamaalla havaituista ongelmista koskien täydentäviä ehtoja ja kuinka niitä voisi välttää. Katso siis, minkälaisten ongelmien kanssa Uudellamaalla painitaan, ja ota valvojien vinkit talteen, ja käyttöön, jotta oma tilasi selviäisi mahdollisesti seuraamuksilta.

Lannan varastointi ja käyttö

Jos muistikuvat lannan varastoinnin ja käytön suhteen ovat hieman kohmeessa, katso tiivistelmä tärkeimmistä asioista.

Hevosenlanta hyötykäyttöön

Oletko kiinnostunut luovuttamaan tai vastaanottamaan hevosenlantaa? Hevosenlanta hyötykäyttöön on Uudenmaan maaseutuelinkeinoviranomaisten yhteistyössä laatima tiedote, josta löydät hyödyllistä yleistietoa ja kontakteja aihepiiriin liittyen.