Maaseutupalveluiden ajankohtaiset asiat

14.3.2022

Järjestämme vuonna 2022 yhteistyössä Uudenmaan Yhteistoiminta-alueiden, Uudenmaan ELY-keskuksen,  suomenkielisen ja ruotsinkielisen tuottajajärjestön sekä ProAgria Uusimaan kanssa tukiin liittyvää koulutusta ja materiaalia.  Materiaalit tuista 2022 löydät Uusimaaseutu.fi sivustolta.

Valvonnan kompastuskiviä Uudellamaalla

Uudenmaan ELY-keskuksen valvojat ovat laatineet erinomaisen pika-oppaan Uudellamaalla havaituista ongelmista koskien täydentäviä ehtoja ja kuinka niitä voisi välttää. Katso siis, minkälaisten ongelmien kanssa Uudellamaalla painitaan, ja ota valvojien vinkit talteen, ja käyttöön, jotta oma tilasi selviäisi mahdollisesti seuraamuksilta.

Hevonen ja lannan keruuta tarhasta

Hevosenlannan biotalouspotentiaali Keski-Uudenmaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella

Hevosenlantaa syntyy Uudellamaalla enemmän kuin mitä nykyiset vastaanottopalvelua tarjoava yritykset pystyvät ottamaan vastaan. Alueellamme on hevosenlannan käytön nykytilan selvitys käynnissä opinnäytetyönä. Siinä selvitetään hevosenlannan biotalouspotentiaalia teoriatiedon, alueen hevosihmisille lähetetyn verkkokyselyn ja puolistrukturoitujen asiantuntijahaastattelujen avulla, sekä tutkitaan vaihtoehtoja hevosenlannan sijoittamiseksi ja hyödyntämiseksi.

Opinnäytetyö toimii esiselvityksenä kartoitettaessa onko tarvetta käynnistää laajempi hanke helpottamaan alueella syntyvän hevosenlannan sijoittamista ja jatkokäyttöä sekä etsimään keinoja lisätä lannan biotalouspotentiaalin arvoa.

Opinnäytetyön valmistuttua tiedotamme asiasta enemmän. Meihin voi myös olla yhteydessä hevosenlanta asioissa.

Lannan varastointi ja käyttö

Jos muistikuvat lannan varastoinnin ja käytön suhteen ovat hieman kohmeessa, katso tiivistelmä tärkeimmistä asioista.