Korvaushakemukset

Viimeksi muokattu: 29.3.2022
Voit hakea korvausta hirvieläinten tai petojen aiheuttamista vahingoista, jotka ovat kohdistuneet viljelyksiin, eläimiin, irtaimistoon tai poroihin. Lisäksi voit hakea korvausta hanhien aiheuttamista vahingoista. Tältä sivulta löydät tietoa korvaushakemuksen jättämisestä ja kunnan suorittamasta vahinkokatselmuksesta.

Hanhivahinkojen korvaus

Hanhien aiheuttamiin tuhoihin esimerkiksi kasvustolle on mahdollista hakea korvausta ELY-keskuksesta. Ole kuitenkin kasvustovahingoissa ensin yhteydessä meihin, jotta voimme tulla todentamaan vahingot.

Ohjeet ja lomakkeet vahingon ilmoittamista varten on koottu Suomi.fi -sivustolle kohtaan korvaus rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista.

Toivomme, että teet ilmoituksen tätä kautta, mieluiten sähköistä lomaketta käyttäen.

Hirvi- ja petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaukset

Voit hakea korvausta hirvieläinten tai suurpetojen (ilves, karhu, ahma, susi) aiheuttamista vahingoista, jotka ovat kohdistuneet viljelyksiin, eläimiin, irtaimistoon tai poroihin. Vahinko korvataan, jos korvauksen määrä ylittää 170 euroa/hakija/kalenterivuosi.

Ilmoita vahingosta vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle heti vahingon tapahduttua. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse, sähköpostilla tai petovahingoista lomakkeella 131 (pdf), hirvivahingoista lomakkeella 148 (pdf)  tai porovahingoista lomakkeella 149 (pdf). Tärkeintä on, että maaseutuelinkeinoviranomainen pääsee toteamaan ja arvioimaan vahingon mahdollisimman nopeasti paikan päälle.

Tarkemmat menettelyohjeet ja lisätiedot löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta:

Hirvieläinvahingot viljelyksille ja eläimille

Petovahingot

Vahinkoarvioinnin valmistumisen jälkeen hakijalla on kuukausi aikaa toimittaa virallinen korvaushakemus maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Tämä tapahtuu kyseisillä yllä mainituilla lomakkeilla 131 / 148 / 149, riippuen vahingon aiheuttajasta. Jos kuitenkin teit vahinkoilmoituksen jo kyseisellä lomakkeella, ei uutta lomaketta tarvitse enää tehdä, sillä se on samalla myös korvaushakemus.

Maastotarkastusten suorittamisesta ja vahingon arvioinnista peritään maksua 30 euroa tehtävään käytettävää alkavaa tuntia kohti, kuitenkin enintään 150 euroa vahinkotapahtumaa kohti. Lisäksi laskutetaan mahdolliset matkakustannukset. Nämä kustannukset kuitenkin korvataan hakijalle, jos vahinko korvataan riistavahinkolain mukaan.

 

Suurpetovahinkojen ohje

Kuinka toimia suurpetovahingon sattuessa? Nappaa ohje talteen!