Eläintuet

Viimeksi muokattu: 12.4.2024
Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelujen alueella toimiva tila voi hakea eläintukia. Tältä sivulta löydät lisätietoa EU:n eläinpalkkioista, eläinten hyvinvointikorvauksesta, sika- ja siipikarjatalouden tuesta sekä mehiläistalouden tuesta.

EU:n eläinpalkkiot

EU:n eläinpalkkiot ovat EU:n rahoittamia tuotantoon sidottuja suoria tukia.

Lisätietoa aiheesta:

Nautapalkkiot (Ruokavirasto)

Lammas- ja vuohipalkkiot (Ruokavirasto)

Eläinten hyvinvointikorvaus

Eläinten hyvinvointikorvausta maksetaan naudoista, sioista, lampaista ja vuohista sekä siipikarjasta koko maassa. Eläinten hyvinvointikorvaus sisältää eläinlajeittain valittavia toimenpiteitä, jotka parantavat eläinten hyvinvointia. Korvaus maksetaan niiden laskennallisten kustannusten perusteella, jotka aiheutuvat toimenpiteen toteuttamisesta, esimerkiksi työtuntien ja materiaalien perusteella. Korvauksen määrä perustuu valittujen toimenpiteiden toteutuneisiin eläinyksiköiden määriin.

Lisätietoa aiheesta:

Eläinten hyvinvointikorvaus (Ruokavirasto)

Sika- ja siipikarjatalouden tuki

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea maksetaan tilakohtaisen viitemäärän perusteella. C-tukialueella maksetaan pohjoista tukea ja AB-tukialueella Etelä-Suomen kansallista tukea.

Lisätietoa aiheesta:

Sika- ja siipikarjatalouden tuki (Ruokavirasto)

Mehiläistalouden tuki

Mehiläistalouden pesäkohtaisen tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi ja hänellä on vähintään 15 talvehtinutta mehiläisyhteiskuntaa koko tuotantokauden ajan eli 1.6.–30.9 Yhteiskunnista on pystyttävä keräämään normaali hunajasato tuen myöntämisvuonna. Tukea haetaan ELY-keskuksesta.

Lisätietoa aiheesta:

Mehiläistalouden tuki (Ruokavirasto)